Min tannhelsestatus

Min tannhelsestatus er en omfattende statussjekk av tenner og munn, spesielt tilpasset godt voksne hvor behovet for vedlikehold av tennene er spesielt viktig.

Trygghetssamtale

Videokonsultasjon med tannlegen - for deg som ønsker å starte dialogen med tannlegen i ditt eget, trygge hjem.

Tannundersøkelse

En tannundersøkelse bør gjennomføres én til to ganger i året. Om det er mer enn ett år siden du sist fikk gjennomført en tannundersøkelse, er det på tide å besøke tannlegen.

Tannpleie

Tannpleie handler om å forebygge tannproblemer og vedlikeholde god tannhelse. Optimal tannpleie innebærer gode rutiner for tannhygiene hjemme og jevnlig besøk hos tannpleier ved klinikken.

Tannfylling

Når man utvikler hull i en tann blir en del av tannen ødelagt. For å stoppe utviklingen er det viktig å få renset og fylt hullet så fort som mulig.

Hull i tennene

Hull i tennene, også kalt karies, utvikler seg gradvis og kan i starten være vanskelig å oppdage. Like fullt er det viktig at hullene oppdages, forebygges eller behandles så tidlig som mulig, for å unngå det ubehaget og de smertene hull i tennene medfører.

Rotfylling

Rotfylling er i enkelte tilfeller den eneste måten å redde en tann på. Dersom du har et hull som går helt inn til tannens nerve (pulpa), eller om du får en betennelse eller skade i nerven som resulterer i at nerven dør – må tannen rotfylles for å kunne beholdes.

Trekking av tann

Trekke tann er siste utvei. Noen ganger er tannen så ødelagt av tannråte at den ikke kan repareres og tanntrekking er eneste utvei. Da er det godt å gå til en erfaren tannlege som kan gjennomføre tanntrekkingen, samt gi deg råd om hvilke alternativer du har for å erstatte den trukne tannen.

Bedøvelse hos tannlegen

Bedøvelse ved tannbehandling er et tilbud alle får. Det er vanlig å oppleve engstelse for å kjenne smerte under tannbehandling, men du skal vite at vi ønsker å tilrettelegge for en smertefri og så behagelig opplevelse som mulig.

QuickSleeper

QuickSleeper er et ledningsstyrt verktøy for lokalbedøvelse, som gjør det mulig å sette bedøvelse uten tradisjonell sprøyte.

The Wand

The Wand er et instrument som gjør det mulig å sette bedøvelse på en mer skånsom måte enn tidligere. Smertefri tannbehandling er som oftest ønskelig og anbefalt av våre tannleger når du skal til behandling.

Odontofobi

Odontofobi, også kalt tannlegeskrekk eller tannbehandlingsangst, betyr sterk angst for tannbehandling. I Oris Dental møter du tannleger med spesialkompetanse på odontofobi, som tar angsten på alvor.

Tannrens

Tannrens utføres ofte etter en undersøkelse eller endt behandling, og fjerner bakteriebelegg på tennene. Det bidrar til å sikre god munnhygiene, friske tenner og god ånde, og kan fjerne overfladisk misfarging.