Bestill time

Hull i tennene

Hull i tennene, også kalt karies, utvikler seg gradvis og kan i starten være vanskelig å oppdage. Like fullt er det viktig at hullene oppdages og kan forebygges eller behandles så tidlig som mulig, for å unngå det ubehaget og de smertene hull i tennene medfører.

Bedøvelse hos tannlegen

Bedøvelse ved tannbehandling er et tilbud alle får. Det er vanlig å oppleve engstelse for å kjenne smerte under tannbehandling, men du skal vite at vi ønsker å tilrettelegge for en smertefri og så behagelig opplevelse som mulig.

QuickSleeper

QuickSleeper er et ledningsstyrt verktøy for lokalbedøvelse, som gjør det mulig å sette bedøvelse uten tradisjonell sprøyte.

Tannfylling

En tannfylling erstatter den delen av tannen som forsvinner når et hull oppstår. Kompositt består først og fremst av en plast som er fylt med en såkalt filler. Plasten er lettflytende og filleren består ofte av mikroskopiske små, harde glass- eller kvartskorn.

Tannlegeskrekk

Tannlegeskrekk, også kalt odontofobi eller tannbehandlingsangst, betyr sterk angst for tannbehandling. De som lider av tannlegeskrekk kan unngå tannlegen i flere år, til tross for smerter og problemer med tennene. Til slutt er det ofte akutt tannverk som gjør at man likevel velger å oppsøke tannlegen.

Tannpleie

Tannpleie handler om å forebygge tannproblemer og vedlikeholde god tannhelse. Optimal tannpleie innebærer gode rutiner for tannhygiene hjemme og jevnlig besøk hos tannpleier ved tannlegekontoret.

Tannundersøkelse

En tannundersøkelse bør gjennomføres én til to ganger i året. Om det er mer enn ett år siden du sist fikk gjennomført en tannundersøkelse, er det på tide å besøke tannlegen.

The Wand

The Wand er et instrument som gjør det mulig å sette bedøvelse på en mer skånsom måte enn tidligere. Smertefri tannbehandling er som oftest ønskelig og anbefalt av våre tannleger når du skal til behandling.

Rotfylling

Rotfylling er i enkelte tilfeller den eneste måten å redde en tann på. Dersom du har et hull som går helt inn til tannens nerve (pulpa), eller om du får en betennelse eller skade i nerven som resulterer i at nerven dør – må tannen rotfylles for å kunne beholdes.

Trekking av tann

Trekke tann er siste utvei. Noen ganger er tannen så ødelagt av tannråte at den ikke kan repareres og tanntrekking er eneste utvei. Da er det godt å gå til en erfaren tannlege som kan gjennomføre tanntrekkingen, samt gi deg råd om hvilke alternativer du har for å erstatte den trukne tannen.