FINN DIN KLINIKK
BESTILL TIME

Personvernerklæring

Opplysningene som samles inn i Helseskjemaet og muntlig under behandlingen er informasjon som trengs for å kunne sette riktig diagnose og rett behandling, samt ivareta sikkerheten for å hindre spredning av ulike smittefarer. Å unnlate å svare kan det føre til at du, andre pasienter og ansatte ved klinikken påføres sykdommer/komplikasjoner som kunne vært unngått. Opplysningene vil bli lagret i din personlige journal og oppbevart i minimum 10år, og deretter deponert (jf. arkivloven og pasientjournalloven), eller til kundeforholdet mellom deg og Oris Dental er avsluttet. Kun ansatte i Oris Dental har tilgang til journalen. Opplysningene kan fremvises til konsulterende behandler for bistand til å sette i gang riktig behandling, eller ved henvisning til spesialist. En anonymisert utgave av journalen din kan bli brukt til intern opplæring.

Når det er blitt foreslått en behandling, må du gi et muntlig samtykke som deretter blir registrert i journalen. Samtykket har du rett til å trekke tilbake før behandlingen startes.

Du har også rett til innsyn, retting, sletting og flytting av journalen til annen behandler. Du kan i tillegg kreve at behandlingen av personopplysningen begrenses, og kreve at personopplysningene ikke brukes til visse former for behandling. Retten til sletting gjelder imidlertid ikke dersom opplysningene er nødvendig for at den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse, den er nødvendig for allmennhetens interesse knyttet til folkehelse og videre når den er nødvendig for arkivformål i allmennhetens interesse.

Det er særregler for oppbevaring og sletting av helseopplysninger, bl.a. i pasientjournalloven §25, helsepersonelloven §§ 42 og 43 og journalforskriften §§ 13 og 14.

Videre har du rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener behandling av personopplysningene er i strid med reglene i personopplysningsloven. Ta kontakt med din behandler hvis du har spørsmål.

www.orisdental.no

Personvernerklæring nettside

Oris Dental AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Denne erklæringen handler om hvordan vi samler inn og bruker slike personopplysninger, og om hva du kan kreve av oss når vi samler inn slike opplysninger om deg.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger som kan brukes til å identifisere en person. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse o.l. Opplysninger om hva du gjør, regnes også som personopplysninger og dette kan f.eks. være opplysninger om hvilke butikker du handler i, hvilke TV-serier du liker og hvor du bruker å jogge.

Noen personopplysninger regnes som sensitive. Dette kan være opplysninger om helse, religion, etnisitet, seksualitet etc., men på vår nettside har vi hverken tilgang til eller behov for denne type opplysninger.

Hva menes med behandlingsansvarlig?

Med behandling menes enhver bruk av personopplysninger, som innsamling, registrering, deling, lagring, analyse og lignende. Behandlingsansvarlig er den som bestemmer hvorfor og hvordan slike personopplysninger behandles og står som juridisk ansvarlig. I dette tilfellet er det Oris Dental AS.

Hva er en databehandler?

En databehandler er andre virksomheter som hjelper til med behandlingen, men som gjør det på oppdrag av den behandlingsansvarlige. Dette kan være leverandører av regnskapssystemer, analyseverktøy, fraktløsninger e.l. Alle som bruker slike databehandlere er lovpålagt å ha en databehandleravtale som ser til at alle personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte og i samsvar med lovverket.

Hva slags personopplysninger samler vi inn?

For å kunne lage en så god nettside som mulig, er vi avhengig av å kunne følge litt med på hva som skjer der og dette medfører at vi gjerne vil lagre informasjon som er personopplysninger. Under finner du en liste over hva slags opplysninger vi samler inn:

Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Det er flere grunner til at vi samler inn personopplysninger. Noe samler vi inn rett og slett for at nettsiden ikke vil virke skikkelig uten, mens andre opplysninger samler vi inn for at nettsiden skal bli mer brukervennlig. Under finner du en liste over hvorfor vi samler inn slike personopplysninger.

Hvilket grunnlag har vi for å behandle personopplysninger?

For at vi skal kunne behandle personopplysninger, må vi ha et juridisk grunnlag. Det finnes flere grunnlag man kan bruke, men under finner du de tre som er aktuelle for oss.

I all hovedsak er vår innsamling av personopplysninger basert på ditt samtykke og dette er frivillig. For at vi f.eks. skal kunne lagre cookies, må du godkjenne dette på forhånd. Hvis vi allerede har et eksisterende kundeforhold, kan vi bruke dette som grunnlag (dette kalles berettiget interesse) for å sende ut nyhetsbrev o.l., men er du ny kunde har du likevel krav på å godkjenne dette på forhånd. Noen ganger må bruke personopplysninger for å oppfylle forpliktelser med våre kunder og da er det dette som er grunnlaget for innsamlingen.

Hvordan passer vi på personopplysninger?

Du skal kunne stole på at dine personopplysninger er i trygge hender hos oss. Vi tar ikke vare på mer enn vi må og vi prøver så langt det er mulig å se til at opplysninger vi lagrer ikke kan brukes til å identifisere noen. Bare når det er strengt nødvendig for at noen skal gjøre jobben sin, blir det gitt tilgang til slike opplysninger og alle personopplysninger blir lagret på en sikker og forsvarlig måte.

Vi bruker et sikkerhetssertifikat(SSL) for å trygge kommunikasjonen mellom oss og deg. Sertifikatet gjør at vi kan forsikre deg om hvem vi er og at all informasjon som overføres blir kryptert før det sendes. Alt vi lagrer av opplysninger lagres her i Norge og vi har et ansvar for at opplysningene vi lagrer er korrekte og at endringer skal kunne spores. Skulle vi få mistanke om at personopplysninger er kommet på avveie, så er vi også forpliktet til å varsle deg om dette så fort som mulig.

Hvem deler vi personopplysninger med?

Vi bruker Google Analytics til å føre statistikk over besøk på nettsiden. For at denne skal virke, er vi avhengig av å lagre en egen informasjonskapsel og sende inn informasjon om hvordan brukere beveger seg på nettsiden. Den informasjonen vi sender til Google er automatisk anonymisert og kan ikke brukes for å identifisere personer.

I helt spesielle tilfeller kan også myndighetene kreve å få tilgang til de opplysninger vi har lagret der dette er lovpålagt.

Hvilke rettigheter har du?

Etter at den nye loven trer i kraft har alle krav på å kunne se hvilke personopplysninger som er lagret, be om å få en kopi av disse opplysningene og kreve å få rettet opp eller slettet sine personopplysninger. Når du gir oss et samtykke, f.eks. til å lagre informasjonskapsler, har du også rett til å trekke dette samtykket tilbake når du måtte ønske det.

I tillegg har alle krav på generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, men dette dekkes av denne personvernerklæringen.

Alle slike forespørsler skal behandles kostnadsfritt og innen 30 dager og for mer informasjon om hvilke rettigheter du har, besøk denne nettsiden hos Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/de-registrertes-rettigheter-etter-nytt-regelverk/.