Personvernerklæring

Innledning

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan Oris Dental AS og tilknyttede selskaper, heretter referert til som Oris Dental AS, «vi», «oss» og/eller «vår», behandler dine personopplysninger.

Personvernerklæringen gir informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan vi behandler dem, for hvilke formål og med hvilket rettslig grunnlag. Erklæringen forklarer også dine rettigheter som registrert og hvordan du kan utøve dem. Behandlingen av personopplysningene følger reglene i personopplysningsloven av 2018 med tilhørende EU forordning 2016/679 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av slike opplysninger mv, heretter referert som GDPR.

Det er utarbeidet en egen personvernerklæring for ansatte i Oris Dental.

Behandlingsansvarlig

Oris Dental AS er behandlingsansvarlig for felles behandling som kjører på tvers av systemet, og for behandlingen som skjer i de norske selskapene. For mer informasjon om behandlingsansvaret vises til det enkelte selskaps personvernerklæring.

Kontaktopplysninger

Adresse: Oris Dental AS, Thomas Angells gate 8, 7011 Trondheim

Telefon: 944 61 890

E-post: [email protected]

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Formålet med behandling av personopplysninger er å yte tannbehandling til den enkelte pasient og å oppfylle tilhørende krav i henhold til helse- og omsorgslovgivningens bestemmelser. Behandlingen skal bidra til å ivareta sikkerheten til pasient og ansatte og føre til en effektiv administrasjon.

Formålet er videre å utvikle tannhelsetjenestene ved undervisning og forskning, samt foreta rapportering iht. myndighetenes krav og utarbeide statistikk og styringsdata mv.

Behandlingsgrunnlag

Hjemmel for behandlingen av personopplysninger er GDPR artikkel 6 nr. 1. bokstav b) og GDPR artikkel 9 nr 2 bokstav h) og i) Denne grunnlaget forpliktelsen følger av blant annet av helsepersonelloven, pasientjournalloven, pasient- og brukerrettighetsloven og tannhelsetjenesteloven.

I slike tilfeller trenger vi ikke samtykke for å behandle opplysninger om deg. Dine rettigheter vil likevel bli ivaretatt ved at vi kun behandler personopplysninger i tråd med GDPR og gjeldende lover for virksomheten.

Vi viser til behandlingsgrunnlag for tjenester som gjelder driften i egne punkter nedenfor.

Særskilt om behandling av egne kundeopplysninger

Generelt

Når en person bestiller eller bruker våre tjenester, går til nettstedet vårt eller på andre måter samhandler med oss vil opplysninger om den besøkende kunne behandles.

Vi behandler passord og påloggings informasjon, logger og andre sikkerhetsdata som brukes for å beskytte våre tjenester og anlegg samt sikre konfidensialitet og integritet i dine opplysninger.

Betalings- og kredittopplysninger – som betalingskortopplysninger og kontoopplysninger som er nødvendige for å bekrefte kjøp, tilbakebetale penger eller kredittverdighet.

Vi kan behandle informasjon om avtaler, kjøp og bestillinger, betaling og fakturaer, innspilte telefonsamtaler, abonnementer og reservasjoner og dine andre samhandlinger med oss, for eksempel forespørsler og meldinger.

ServiceWell

ServiceWell er et system som gir statistikk på vår drift.

Følgende personopplysninger blir behandlet

• Unik ID for pasienten

• Dato for pasientens avtale ved klinikken Tidspunkt for pasientens avtale ved klinikken Pasientens navn

• Pasientens e-mailadresse Pasientens telefonnummer

• Avtaletype for pasientens avtale ved klinikken

Personopplysningene dine hentes inn til ServiceWell fra:

• journalsystemet

• pasienten selv via kundetilfredshetsundersøkelsen

ServiceWell henter personopplysninger rett fra journalsystemet. Så lenge du har en journal vil systemet kunne hente informasjonen.

Analyse og utvikling

For å evaluere, forbedre og optimalisere våre produkter og tjenester, kan vi analysere din bruk av våre tjenester og/eller nettside.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er vår berettigede interesse i å forbedre våre tjenester og produkter, se GDPR artikkel 6 nr. 1 f).

Vi beholder dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppnå det formålet de ble samlet inn for, noe som generelt ikke vil overstige tre år.

Kundeservice og tilbakemeldinger

For å kunne tilby kundeservice vil vi behandle din kontaktinformasjon (e-postadresse eller telefonnummer) samt innholdet i din melding/henvendelse til oss. Avhengig av den assistansen som etterspørres, kan vi be deg om å oppgi ytterligere personopplysninger for å kunne tilby deg god og tilpasset kundeservice.

Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse i å tilby en hyggelig og tilstrekkelig kundeopplevelse, se GDPR artikkel 6 nr. 1 f).

Markedsføring og kommunikasjon

Vi kan sende deg, eller på annen måte informere deg om, ulike tilbud og aktiviteter, f.eks. i form av nyhetsbrev eller spesialtilbud. For dette formålet vil vi behandle ditt navn, e-postadresse og andre personopplysninger knyttet til det spesielle tilbudet.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger for direkte markedsføring er samtykke, med mindre du er en eksisterende kunde (i så fall baserer vi vår direkte markedsføring på vår berettigede interesse). For andre former for markedsføring er det rettslige grunnlaget vår berettigede interesse i å markedsføre våre produkter og tjenester, se GDPR artikkel 6 nr. 1 f).

Vi beholder dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppnå de formålene de ble samlet inn for.

Kameraovervåking

For å sikre et passende sikkerhetsnivå kan vi bruke kameraovervåking. Kameraovervåkingen kan behandle ditt bilde og eventuelle handlinger du utfører mens du er underlagt kameraovervåking. Kameraovervåkingen vil også bli indikert i form av et fysisk skilt.

Det rettslige grunnlaget er den berettigede interessen i å forhindre farlige situasjoner, tyveri og sikre andres sikkerhet, se GDPR artikkel 6 nr. 1 f).

Vi beholder kameraopptak i syv dager. Vi kan lagre opptakene i en lengre periode på opptil 30 dager hvis det er sannsynlig at opptakene vil bli brukt i etterforskninger eller må overleveres til politiet.

Hvem vi deler personopplysninger med

Dine personopplysninger vil bli tilgjengelige for Oris Dental ansatte og tredjeparts IT-tjenesteleverandører engasjert av Oris Dental enheter bare dersom det er hjemmel i lov. For eksempel gjelder GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav h) og i) og pasientjournalloven § 24 for utlevering av opplysninger i pasientjournal.

Tilgang til og utlevering av data innenfor Oris Dental

Tilgang til og utlevering av dine personopplysninger skal være begrenset og redusert til det som er nødvendig for å tilby tjenestene. Basert på spesifikke berettigede grunner, deles personopplysninger mellom de behandlingsansvarlige der det er lovlig.

Tilgang til og utlevering av informasjon til eksterne parter

Oris Dental AS vil generelt ikke utlevere data til tredjeparter, men vi overfører dine personopplysninger til våre IT-tjenesteleverandører som er etablert innenfor EU/EØS.

Dine rettigheter

Du har en rekke rettigheter i forbindelse med Oris Dental AS sin behandling av dine personopplysninger. Hvis du har spørsmål eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter, oppfordrer vi deg til å kontakte oss ved å bruke kontaktopplysningene i punkt 2 ovenfor.

Rett til informasjon og tilgang
Du har rett til å be oss om informasjon om eller tilgang til dine personopplysninger. Det er noen unntak, noe som betyr at du kanskje ikke alltid mottar all informasjonen vi behandler.

Rett til å protestere
Du har rett til å protestere mot Oris Dentals behandling (bruk) av dine personopplysninger. Dette betyr effektivt at du kan stoppe eller forhindre oss i å bruke dine personopplysninger. Det gjelder imidlertid bare i visse omstendigheter, og vi trenger kanskje ikke å stoppe behandlingen av dine personopplysninger hvis vi kan gi legitime grunner til å fortsette å bruke dine personopplysninger.

Rett til sletting
Du har rett til å be oss om å slette dine personopplysninger under visse omstendigheter. Her vil reglene i helselovgivningen og journalforskriften gjelde.

Rett til retting
Du har rett til å be oss om å rette personopplysninger du mener er unøyaktige. Du har også rett til å be oss om å fullføre personopplysninger du mener er ufullstendige.

Rett til begrensning av behandling
Du har rett til å be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger under visse omstendigheter.

Rett til å trekke tilbake samtykke
Hvis du har samtykket til at vi behandler dine personopplysninger å motta nyhetsbrev, kan du trekke tilbake dette samtykket når som helst.

Rett til å klage
Hvis du har klager på Oris Dentals behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte Datatilsynet.

Cookies

Det brukes cookie-løsning på våre nettsider som hjelper oss å få en oversikt over besøkene dine på nettsiden, orisdental.no, slik at vi fortløpende kan optimere og rette innholdet på nettsiden mot besøkendes behov og interesser. Cookies kan f.eks, huske hva du har lagt i handlekurven ved tidligere besøk på siden, om du er innlogget og hvilket språk og valuta du vil at skal vises på siden. Vi bruker også cookies for å målrette annonsene våre mot deg på andre nettsider sånn som Snapchat, Facebook (Meta) og doubleclick.net. I hovedsak brukes cookies som en del av vår service for at innholdet som vises skal være så relevant som mulig.

For informasjon om hvilke opplysninger, formål, lagringstid rettigheter og databehandlere tilknyttet cookies, se: https://orisdental.no/cookies/