• Prisliste

Prisliste

Følgende priser gjelder ved behandling hos allmenntannlege, spesialisttjenester vil ha egne priser. Merk at prisene er fra-lister, det vil være individuelle forskjeller basert på kompleksitet. Du vil alltid få konkret kostnadsoverslag fra din behandler.

Undersøkelse og rens

Tannundersøkelse
fra kr. 1.290
Inkludert rens, tannrøntgen og tillegg for adminstrasjon, forbruksvarer og engangsutstyr. Vær oppmerksom på at spesialisttjenester har høyere takster (enn allmennbehandling).

Røntgen

Røntgenbilde
fra kr. 95
Vær oppmerksom på at spesialisttjenester har høyere takster (enn allmennbehandling).
OPG (panoramarøntgen)
fra kr. 720
Vær oppmerksom på at spesialisttjenester har høyere takster (enn allmennbehandling).

Bedøvelse

Bedøvelse (enkel injeksjon)
fra kr. 190
Vær oppmerksom på at spesialisttjenester har høyere takster (enn allmennbehandling).

Fyllinger

Fyllinger, én tannflate (kompositt)
fra kr. 1.190
Røntgen/anestesi etc. kommer i tillegg. Vær oppmerksom på at spesialisttjenester har høyere takster (enn allmennbehandling).
Fyllinger, to tannflater (kompositt)
fra kr. 1.590
Røntgen/anestesi etc. kommer i tillegg. Vær oppmerksom på at spesialisttjenester har høyere takster (enn allmennbehandling).
Fyllinger, tre tannflater (kompositt)
fra kr. 1.990
Røntgen/anestesi etc. kommer i tillegg. Vær oppmerksom på at spesialisttjenester har høyere takster (enn allmennbehandling).

Rotfylling

Rotfylling, én rotkanal (fortann)
fra kr. 3.200
Røntgen/anestesi etc. kommer i tillegg. Vær oppmerksom på at spesialisttjenester har høyere takster (enn allmennbehandling).
Rotfylling, to rotkanaler (hjørne/sidetann)
fra kr. 4.200
Røntgen/anestesi etc. kommer i tillegg. Vær oppmerksom på at spesialisttjenester har høyere takster (enn allmennbehandling).
Rotfylling, tre rotkanaler (jeksel)
fra kr. 5.800
Røntgen/anestesi etc. kommer i tillegg. Vær oppmerksom på at spesialisttjenester har høyere takster (enn allmennbehandling).
Rotfylling, fire rotkanaler
fra kr. 6.500
Røntgen/anestesi etc. kommer i tillegg. Vær oppmerksom på at spesialisttjenester har høyere takster (enn allmennbehandling).

Tanntrekking

Ukomplisert trekking av tann
fra kr. 1.580
Røntgen/anestesi etc. kommer i tillegg. Vær oppmerksom på at spesialisttjenester har høyere takster (enn allmennbehandling).
Visdomstannoperasjon
fra kr. 4.000
Etter Helfo-refusjon er trukket fra, røntgen/anestesi etc. kommer i tillegg. Vær oppmerksom på at spesialisttjenester har høyere takster (enn allmennbehandling).

Bleking

Blekeskinne, begge kjever (inkludert blekemiddel)
fra kr. 2.900
+ mva, Røntgen/anestesi etc. kommer i tillegg. Vær oppmerksom på at spesialisttjenester har høyere takster (enn allmennbehandling).

Bittskinner

Bittskinne
fra kr. 3.400
*Etter Helfo-refusjon er trukket fra. Vær oppmerksom på at spesialisttjenester har høyere takster (enn allmennbehandling).

Kroner og fasetter

Krone
fra kr. 7.700
Røntgen/anestesi etc. kommer i tillegg. Vær oppmerksom på at spesialisttjenester har høyere takster (enn allmennbehandling).
Fasett (porselensfasader)
fra kr. 8.300
Røntgen/anestesi etc. kommer i tillegg. Vær oppmerksom på at spesialisttjenester har høyere takster (enn allmennbehandling).

Protese og implantat

Helprotese, per kjeve
fra kr. 16.800
Røntgen/anestesi etc. kommer i tillegg. Vær oppmerksom på at spesialisttjenester har høyere takster (enn allmennbehandling).
Implantat behandling 1 tann inkl. krone
fra kr. 30.000
Røntgen/anestesi etc. kommer i tillegg. Vær oppmerksom på at spesialisttjenester har høyere takster (enn allmennbehandling).

Engangsutstyr, forbruksvarer og administrasjon

Konsultasjon / kontroll
fra kr. 150
*Konsultasjoner uten behandling, akutte undersøkelser og korte besøk. Tilkommer ved alle besøk.
Ved behandling og kirurgi gjelder egne takster
fra kr. 350
*For eksempel ved fjerning av visdomstenner, implantatoperasjon, tannkjøttsoperasjon. Vær oppmerksom på at spesialisttjenester har høyere takster (enn allmennbehandling).

Betalingsstøtte

HELFO

I Norge dekker Den offentlige Tannhelsetjenesten tannbehandling frem til året man fyller 18 år. Mellom 18-26 år dekker det offentlige deler av behandlingen. Etter dette må man betale tannbehandling selv. Men en del skader/sykdommer/tilstander kvalifiserer til økonomisk støtte fra Helfo. Dekningsgrad avgjøres av tilstand og alvorlighetsgrad. Differanse mellom behandlingskostnad og Helfo-dekning betales av pasient.
Snakk med din behandler om du ønsker å vite mer, eller les mer her.

Frikort

Frikort gir deg fritak for egenandel på offentlige takster. Dette er et gode for pasienter med store helseutgifter, utstedt av Helfo. Behandling som overgår egenandelen må betales av pasient.
Ønsker du mer informasjon om frikort og tannbehandling? Se mer på helsenorge.no eller ring HELFO på 23 32 70 00.

Delbetaling

Vi tilbyr betalingsløsninger ved flere av våre klinikker. Hør med din klinikk hvilke løsninger du kan velge mellom.