Lokalbedøvelse ved tannbehandling

Anestesi brukt ved tannbehandling har vært tilstede siden 1846. Teknikkene ble etter hvert videreutviklet til den bedøvelsessprøyten som brukes ved de fleste tannklinikker i dag.

Lokalbedøvelse med sprøyte er en relativt effektiv og skånsom måte å tilrettelegge for smertefri tannbehandling. Våre tannleger har lang erfaring med lokalanestesi, og bruker forskjellige metoder som gjør at det nesten ikke kjennes når bedøvelsen settes.

Det tar ca.10 minutter før bedøvelsen begynner å virke, og den vil ha effekt i 60-120 minutter, avhengig av teknikk og bedøvelsesmiddel som har blitt brukt.

Moderne tannbedøvelse uten sprøyte

Det har kommet nye og moderne verktøy for å sette bedøvelse på skånsomme måter. Ved enkelte av våre klinikker tilbys nå bedøvelse uten sprøyte, med instrumentene The Wand og QuickSleeper.

The Wand

Digital bedøvelse som ikke lammer leppe og tunge

QuickSleeper

Datastyrt bedøvelse med digital pumpe

Må jeg ha bedøvelse ved tannbehandling?

Noen trenger mer bedøvelse enn andre, det kommer an på hvor følsomme nervene er.
Vi har også erfart at følsomheten i tannkjøttet varierer fra pasient til pasient.
I noen tilfeller er tannens nerve fjernet, for eksempel etter en rotfylling, og da vil man kjenne svært lite ved en tannbehandling.
Det kan likevel være aktuelt med bedøvelse for å hindre ubehag.

Når kan jeg få bedøvelse?

Tannlegen vil anbefale bedøvelse før behandling hvor det er nødvendig. Likevel er det du som selv bestemmer hvorvidt du ønsker bedøvelse eller ikke, og hvilken form for bedøvelse du eventuelt foretrekker.

Hvilken type bedøvelse kan jeg få?

Når du kommer til tannlegetimen din hos Oris Dental, vil tannlegen gi deg utfyllende informasjon om bedøvelse og hva som er anbefalt for den tannbehandlingen du skal igjennom. Tannlegen vil ikke gå videre med behandling uten å ha avklart dette med deg først.

Kan jeg få bedøvelse om jeg er gravid?

Du kan få lokalbedøvelse ved tannbehandling når du er gravid, men snakk med tannlegen din om dette før behandlingen. Det kan bli gjort tilretteleggelse i forhold til hvor langt du er kommet i svangerskapet, og hvilken tannbehandling det er behov for.

Smertefri tannbehandling

At tannbehandling skal være smertefri har ikke alltid vært en selvfølge. Heldigvis har vi i dag muligheten til å kunne si at all tannbehandling skal foregå uten smerter.

Bestill tannlegetime hos oss i dag

Vi undersøker ditt behov og gir deg informasjonen du behøver.

Du får også et kostnadsoverslag og plan for videre behandling.

Smertefri behandling ved tannlegeskrekk

Ved flere tannklinikker tilbyr vi behandling med andre beroligende medikamenter, som lystgass og narkose. Sistnevnte er spesielt aktuelt for pasienter med tannlegeskrekk. Ta kontakt med din lokale Oris klinikk for informasjon om lystgass, sedasjon og narkose.

Kontakt oss om du har spørsmål

Dersom du har spørsmål du ønsker å få svar på i forkant av tannlegetimen – ta kontakt med oss!