Forebyggende behandling av hull i tennene

Små hull i startfasen kan stoppes uten at man må bore og legge fylling. Tannlegen kan utføre en systematisk fluorapplikasjon. Dette i kombinasjon med gode munnhygienerutiner hos pasienten kan gjøre at små hull ikke utvikles videre.

Tannlegen fjerner plakk og gir råd om fluorbehandling, bruk av tanntråd osv. Dette er god forebyggende behandling. Øvrig forebygging er det du selv som står for. Friske mennesker med gode rutiner for munnhygiene har som regel god tannhelse.

Konserverende behandling av hull i tenner

Ved større hull i tenner er man nødt til å fjerne ødelagt tannsubstans og fylle igjen hullet med tannfylling. Tenner med eldre fyllinger som lekker eller har knekket må repareres og erstattes med nye. I dag blir nesten alle fyllingsbehandlinger utført med moderne materialer i tannfarge. De er estetiske, funksjonelle og helsemessig suverene, i tannlegeyrke kalt kompositt fyllinger.

Hvite plastfyllinger er det mest brukte materialet for å reparere hull. Kompositten er myk når den legges på plass i tannen og herder ved at man lyser på den med høyenergetisk, blått lys.

Vi velger alltid farge på fyllingen ut ifra hva som passer best til den tannen man skal reparere, slik at vi oppnår et godt, estetisk resultat.

Store hull kan påvirke nerven i tannen

Dersom hullene er såpass store og dype at tannens nerve (som ligger sentralt i tannen) er påvirket, må det utføres en rotbehandling. Tannlegen fjerner den påvirkede nerven, renser rotkanal der nerven lå, og fyller deretter med rotfyllingsmateriale. Til slutt legges en toppfylling, evt. en tannkrone.

Har du hull i en tann?

For å finne ut om du har hull i tennene må du til tannundersøkelse.
Bestill time for undersøkelse i dag, med røntgen og tannrens.

Hvorfor får man hull i tennene?

Både manglende renhold av tenner, et kosthold som belaster tannemaljen og for lite fluor kan forårsake hull i en tann. Munntørrhet kan også forårsake hull i tenner. Vi anbefaler god tannhygiene, et kosthold som ikke unødig belaster tannemaljen og jevnlig kontroll hos tannlege.

Hvordan ser hull i tennene ut?

Hull i tenner kan se svært forskjellige ut, og det er ikke alltid mulig å se hullene. De fleste hull eller begynnende hull oppdages ved et tannlegebesøk. Ofte vil ikke små hull gi symptomer, og  det er sjeldent man har symptomer fra karies før hullene begynner å bli ganske alvorlige.

Symptomene på hull kan være

Opplever du noen av disse symptomene anbefaler vi at du oppsøker tannlegen for en sjekk.

  • Smerter eller ising når du spiser eller drikker
  • Betennelse i tannkjøttet rundt tannen
  • Dårlig ånde
  • Tannverk
  • Grå, brune eller svarte flekker på tannen

Kan man fikse et hull i en tann selv?

Begynnende hull i én tann trenger ikke nødvendigvis behandling hos tannlege, men tannlegen vil gi deg råd som forhindrer at hullet utvikler seg videre. Riktig behandling kan reversere tilstanden og gjøre at emaljen heles.

Et begynnende hull i en tann kan ofte være synlig for det blotte øye som en hvit prikk. Tannlegen ser begynnende hull på røntgenbildet.

Hvor lang tid tar det å behandle hull i én tann?

Behandling av hull i én tann gjennomføres i de aller fleste tilfeller på i løpet av en halvtimes tid, og man du kan trygt gå på jobb eller skole direkte etter behandlingen.

Lokalbedøvelse tilbys rutinemessig, men mange trenger ikke bedøvelse for små tannreparasjoner.

Mistenker du at du kan ha hull i én eller flere tenner? Bestill time for undersøkelse og behandling i dag!