Komposittfyllinger mest vanlig

Hos Oris Dental tilbyr vi både fyllingsterapi i tenner med hull og utskiftning av gamle eller mistede fyllinger. I dag er det komposittfyllinger som er mest vanlig. I de største hullene kan vi også benytte porselensfyllinger, da porselen er et meget sterkt materiale. I mindre hull i tennene velger vi vanligvis kompositt, som er billigere og fungerer godt til å fylle i små hull.

Både porselensfyllinger og komposittfyllinger lages i samme farge som tannen, slik at vi sikrer et estetisk og best mulig resultat.

Tannfylling med kompositt

Fordelen med kompositt (tannfarget porselen) er at fyllingen limer seg fast til tannen. Det betyr at vi vanligvis ikke trenger å bore bort så mye av tannen. Kompositt kan også lages svært naturtro. Om hullet er lite blir holdbarheten som oftest lang.

Komposittfyllinger er noe mindre egnet ved store belastninger og kan akkurat som andre konstruksjoner i munnen trekke til seg plakk (bakteriebelegg). Kompositter misfarges ofte med tiden, spesielt om du røyker, men de kan som oftest repareres uten at det er nødvendig å fjerne hele fyllingen.

Visse stoffer i kompositt kan være allergifremkallende, fremfor alt før fyllingen har stivnet. Snakk med oss om du har allergier!

Ønsker du å vite mer om dine muligheter rundt tannregulering?

Fjerne amalgamfylling

I dag er amalgamfyllinger i stor grad erstattet av komposittfyllinger. Dette er to vidt forskjellige materialer, både hva innhold og egenskaper angår. Kvikksølvproblematikk knyttet til amalgam gjør dette materialet mindre aktuelt å bruke i dag.

Amalgamfyllinger er ikke lenger lovlig å benytte, ettersom det inneholder kvikksølv. Noen velger å bytte ut amalgamfyllingene sine grunnet innhold av kvikksølv og fordi de oppleves som skjemmende. Noen har også mistet fyllingene i tannen og har behov for å få erstattet disse med nye fyllinger.

Vi hjelper deg gjerne med å fjerne gamle amalgamfylling om du ønsker det, og erstatter med nye porselens- eller komposittfyllinger. Vi etterstreber å holde kvikksølveksponeringen så lav som overhode mulig ved fjerning, og nye fyllinger vil tilsvarer din tann sin naturlige farge.

Har du mistet en fylling ?

Det gjør ikke nødvendigvis vondt, men oppsøk oss likevel ganske umiddelbart. En tapt fylling etterlater tannen svært dårlig beskyttet, og risikoen for smertefulle tilstander på sikt er stor.

Slik lages en tannfylling-steg for steg

  1. Tannlegen setter lokalbedøvelse som bedøver området rundt den tannen som skal fylles.
  2. Det skadde området fjernes med drill.
  3. Tannlegen sjekker at all skadet materie er fjernet.
  4. Tannlegen gjør området klart for tannfylling – ulike prosesser benyttes. Er skaden nær tannens rot, vil tannlegen først legge inn et materiale som beskytter nerven.
  5. Tannlegen legger inn fyllingen og fullfører arbeidet med polering.

Informasjon etter endt Tannfylling – ukomplisert og smertefritt

Hos oss i Oris Dental vil du alltid få utfyllende informasjon om dine behandlingsalternativer og prisoverslag på foreslått behandling. Du står naturligvis fritt til selv å velge den behandlingen du foretrekker.

Behandling med tannfylling er et ukomplisert og enkelt inngrep. De aller fleste velger å benytte seg av lokalbedøvelse for å sikre en helt smertefri behandling, men dette er naturligvis helt opp til deg. I enkelte tilfeller, for eksempel ved tannlegeskrekk, kan det også være aktuelt med beroligende medikamenter eller narkose.

Har du behov for tannfylling eller trenger du å skifte ut en gammel tannfylling? Bestill time hos oss i Oris Dental!