Dette er tannkjøttbetennelse: forskjellen på gingivitt og periodontitt

Tannkjøttbetennelse omfatter både den reversible tilstanden gingivitt og den alvorlige, kroniske tilstanden periodontitt. 

Gingivitt – reversibel tannkjøttbetennelse

Den enkleste formen for tannkjøttsykdom kalles gingivitt, som rett og slett betyr tannkjøttbetennelse. Dette er en mild form for tannkjøttbetennelse som oppstår på grunn av oppbygging av plakk langs tannkjøttranden. 

Selv om gingivitt er en reversibel tilstand, kan den utvikle seg til mer alvorlige tannkjøttsykdommer, som periodontitt, hvis den ikke behandles. 

Omtrent halvparten av befolkningen opplever gingivitt en eller flere ganger i løpet av livet og tilstanden kan enkelt behandles med god tannpleie eller regelmessig oppfølging hos tannlege. Behandlet gingivitt vil forsvinne uten å føre til bentap.

Vanlige symptomer på gingivitt:

 • Rødt, hovent eller ømt tannkjøtt
 • Blødning fra tannkjøttet, spesielt ved tannpuss eller bruk av tanntråd
 • Dårlig ånde
 • Tilbaketrukket tannkjøtt
 • Mykt tannkjøtt som er følsomt ved berøring

Sykdom i tannkjøttet er vanligere enn mange tror og hele 50 % av nordmenn får det i løpet av livet, uten å være klar over det selv. Les mer i vår artikkel om sykdom i tannkjøttet.

Periodontitt – kronisk tannkjøttbetennelse

Periodontitt er en alvorlig tannkjøttsykdom som oppstår når betennelse i tannkjøttet sprer seg til det underliggende beinvevet som støtter tennene. Ved periodontitt dannes det også lommer mellom tennene og tannkjøttet, og her vil bakteriebelegget samles over tid. 

Bakteriebelegg er hovedårsaken til betennelsesreaksjon. Denne kroniske tilstanden fører til bentap rundt tenner og dette kan føre til at tannkjøttet trekker seg tilbake. I verste fall kan sykdommen resultere i løse tenner og tanntap hvis den ikke behandles. Tidlig intervensjon er viktig for å få kontroll på sykdommen. 

Sykdommen rammer mange voksne etter fylte 35-40 år, og er den vanligste årsaken til at nordmenn over 45 år opplever tap av tenner. Tannkjøttsykdom kan også forekomme hos unge, men i mindre grad og ofte i mer aggressiv form.

Periodontitt krever regelmessig oppfølging og systematisk behandling av tannlege eller tannpleier for å kontrollere infeksjonen og forhindre ytterligere skade. At sykdommen oppdages tidlig og behandling starter på et tidlig stadium i sykdomsforløpet, er avgjørende for å bevare tannhelsen og forhindre alvorlige komplikasjoner. 

Vanlige symptomer på periodontitt:

 • Vedvarende dårlig ånde
 • Rødt, hovent eller ømt tannkjøtt
 • Blødning fra tannkjøttet, spesielt ved tannpuss eller bruk av tanntråd
 • Tilbaketrukket tannkjøtt, som gjør at tennene virker lengre
 • Løse eller bevegelige tenner
 • Dype tannkjøttlommer
 • Smertefull tygging
 • Endringer i hvordan tennene passer sammen når du biter

Årsaker til tannkjøttbetennelse

Periodontale sykdommer er opportunistiske infeksjoner assosiert med dysbiotisk bakteriebelegg dannelse på overflaten av tennene. Med dysbiotisk menes ubalanse i bakteriefloraen, som domineres av skadelige bakterier.

Bakteriene danner et bakteriebelegg, kalt plakk, som etterhvert vil forkalkes og omdannes til tannstein, dersom det ikke blir fjernet. Immunforsvaret vårt vil reagere på disse bakteriene og skape betennelse i tannkjøttet for å kvitte seg med tannstein og plakk. Betennelsesreaksjonen vil ikke avta før tannstein og plakk er fjernet. Dermed er det viktig å oppsøke profesjonell hjelp. Hovedmålet med periodontal behandling er å gjenopprette periodontal helse.  

Tannstein gjør det lettere for nytt bakteriebelegg å feste seg, slik at alvorligheten av betennelsen øker. Dersom dette bakteriebelegget ikke blir fjernet, vil tennenes festeapparat bli gradvis redusert, til tannen blir løs og til slutt faller ut. Mange vitenskapelige artikler har vist at bakteriene fra munnhulen kan vandre videre til andre organer via blodbanen.

Det er en rekke ulike faktorer som kan føre til periodontale sykdommer. Her er noen av de vanligste årsakene som kan bidra til utvikling av tannkjøttbetennelse:

Dårlig munnhygiene: Primær årsak. Utilstrekkelig tannpuss og bruk av tanntråd eller mellomromsbørster kan føre til opphopning av plakk, og på sikt tannstein. Mangel på grundig hjemmepleie eller regelmessig tannrens med fjerning av tannstein hos tannlege/tannpleier, kan bidra til at betennelsen sprer seg. Munnhygiene fremstår som en nøkkelfaktor som er sterkt knyttet til periodontal betennelse.

Røyking: Bruk av tobakk kan svekke tannkjøttet og gjøre det mer utsatt for betennelse.

Hormonelle forandringer: Forandringer som oppstår under graviditet, menstruasjon, pubertet og overgangsalder kan gjøre tannkjøttet mer følsomt og utsatt for betennelse. God munnhygiene er meget viktig i disse tilfellene. 

Diabetes: Personer med diabetes har større risiko for å utvikle periodontitt på grunn av svekket immunforsvar og redusert evne til å bekjempe infeksjoner. Høye blodsukkernivåer kan også bidra til økt betennelse og forsinket helbredelse av vevet i munnen. Epidemiologiske data viser at mottakeligheten for periodontitt øker med omtrent tre ganger hos personer med diabetes. Risikoen for iskemisk hjertesykdom (tilstand der blodtilførselen til hjertemuskelen er redusert eller blokkert) er tre ganger høyere hos diabetespasienter med alvorlig periodontitt enn hos diabetespasienter uten alvorlig periodontitt.

Genetisk disposisjon: Noen mennesker kan ha en arvelig tendens til å utvikle tannkjøttsykdommer. Årsakene til dette er flere og kan være sammensatt, blant annet vertens immunrespons på plakk og innflammasjonsregulering. En genetisk disposisjon betyr ikke at et individ er bestemt til å utvikle sykdommen, da utvikling av en viss sykdom avhenger av en persons miljø og livsstil.

Stress: Stress kan svekke immunforsvaret, noe som gjør det vanskeligere for kroppen å bekjempe infeksjoner, inkludert de som påvirker tannkjøttet. Langvarig stress kan føre til forhøyet nivå av kortisol, som er et steroidhormon. Forskning har vist at forhøyet kortisol over tid kan føre til endring i immunologisk respons ovenfor plakk (bakterier) og som kan føre til økning av inflammasjon. 

Behandling av periodontitt

Behandling av plager og sykdom i tannkjøttet kan være både enkel og avansert, avhengig av hvor alvorlig tilstanden er. Tidlig diagnostisering av sykdommen fører som regel til mindre avansert behandling.

Behandling av tannkjøttbetennelse krever systematisk, profesjonell fjerning av tannstein hos tannlege eller tannpleier, kombinert med grundig og godt stell av tennene hjemme. I tilfeller der lommen i tannkjøttet er for dyp til å fjerne belegget, kan kirurgisk behandling være nødvendig for å få bukt med sykdommen.

Hvordan forebygge tannkjøttbetennelse?

Tannkjøttbetennelse kan forebygges ved å fjerne det som direkte forårsaker sykdommen; bakteriebelegget. Dette kan gjøres ved å:

 • Pusse tenner og bruke riktig børsteteknikk
 • Regelmessig rengjøring mellom tennene med tanntråd, tannstikker eller mellomromsbørster.
 • Regelmessig fjerning av bakteriebelegg og tannstein hos tannpleier eller tannlege.
 • Unngå røyking og bruk av snus. 

Kan man få støtte til behandling av Periodontitt fra HELFO?

Det gis ikke støtte til forebyggende tiltak som rutinemessig tannrens eller behandling av tannkjøttbetennelse (gingivitt). Støtte gis derimot ved systematisk behandling av alvorlig tannkjøttsykdom (marginal periodontitt) eller betennelse rundt implantater (periimplantitt), når målet er å kontrollere infeksjonen.

Våre tannleger kan hjelpe deg å finne ut om du kvalifiserer for refusjon.

Her finner du en komplett liste over tilstander som kvalifiserer til stønad til tannbehandling fra Helfo.

Behandling av alle typer tannkjøttsykdommer

Oris Dental tilbyr behandling av alle typer tannkjøttsykdommer. Periodontibehandlinger utføres både av allmennpraktiserende tannleger, av tannpleiere og av periodontister. 

Periodontistene som er spesialister i periodonti, utfører i tillegg mer avansert periodontibehandling. Dette inkluderer kirurgisk behandling av blant annet tannkjøttsykdommer, korreksjon av tilbaketrukket tannkjøtt, oppbygging av kjevebenet og innsetting av tannimplantater.

Opplever du symptomer eller ønsker av andre grunner en sjekk av tannkjøttet? Bestill en time hos Oris Dental i dag!