Dette er et tannimplantat og slik fungerer det

Dersom du mangler en eller flere tenner, kan tannlegen ofte erstatte disse ved å kirurgisk plassere kunstige røtter i titan (tannimplantater) ned i kjevebenet. Tannimplantatet vil over tid gro fast i kjevebenet og bli et stabilt fundament for ny tannkrone eller bro. Kronen eller broen skrus fast på tannimplantatet når dette har festet seg i benet og er stabilt.

Prosedyren kan utføres i både over- og underkjeve. Titanimplantater kan også brukes som feste til avtagbare tannproteser, slik at protesen «klipses» fast, som en form for trykknapp.

Implantater kan altså benyttes til å erstatte en enkelt tann, flere manglende tenner eller alle tennene i munnen dersom de har gått tapt.

Bestill en uforpliktende konsultasjon

Få informasjonen du behøver for å komme i gang!

Uansett omfang og årsak til ditt behov anbefaler vi deg å bestille time for en uforpliktende konsultasjon.

Tannlegen vil kunne gi deg et optimalt behandlingsforslag og informasjon vedrørende stønadsordninger fra HELFO (folketrygden).

De fleste med normalt kjeveben kan få tannimplantat

Alle som har nok mengde og kvalitet på kjevebenet kan få satt inn tannimplantat behov, dersom det ikke foreligger alvorlige helseutfordringer. Tannlegen vil ta oversiktsrøntgen og eventuelt 3D-røntgen. Bildene viser tenner, ben, nervekanaler, kjeveledd og brukes til å utrede om implantat kan settes inn.

Høy alder har ingen direkte betydning for om du kan eller ikke kan få implantater. Tannlegen vil vurdere hvert enkelt tilfelle og komme med anbefalinger ut fra din tannhelsestatus og helsetilstand.

Fordeler med tannimplantat

  1. Innsetting påvirker ikke friske, nærliggende tenner.
  2. Du får “tenner” som ser naturlige ut og som sitter stabilt i kjevebenet.
  3. Bidrar til å forhindre svinn av kjevebenet, hvor det mangler tenner.
  4. Implantatet kan brukes som feste for avtagbare tannkrone, tannproteser eller tannbro.
  5. En behandling med liten risiko for komplikasjoner.

Erfarne tannleger og riktig teknologi gir trygg behandling

Implantatbehandling er omfattende og krever erfaring og kompetanse hos tannlegen for at det skal være trygt for pasienten. Ved Oris Dental utfører vi flere hundre implantatbehandlinger hvert eneste år. Vi bruker utelukkende anerkjente implantatsystemer med lang klinisk dokumentasjon hvor det er rapportert med tilfredsstillende resultater i vitenskapelige studier. Implantatbehandling utført etter disse prinsippene har en meget god langtidsprognose og fungerer svært bra i mange år. 

Tannimplantater kan vare livet ut med riktig vedlikehold

Varigheten av et tannimplantat avhenger av faktorer som pasientens munnhelse og vedlikeholdsrutiner. Generelt sett har tannimplantater potensial til å vare i mange år, og i noen tilfeller kan de vare livet ut med riktig omsorg og tannstell. Ingen andre alternativer for tannerstatning har lenger levetid. 

Det forventes imidlertid at selve kronen/broen på toppen av implantatet slites i takt med egne tenner og har behov for utskifting etter i gjennomsnitt 15 år.

Dårlig munnhygiene og visse medisinske tilstander kan øke risikoen for komplikasjoner og redusere levetiden til implantatet.

Disse faktorene kan påvirke levetiden til et tannimplantat

Alvorlige og omfattende komplikasjoner er svært uvanlig, men som ved all annen medisinsk behandling er det flere biologiske faktorer som kan føre til et uheldig resultat. I verste fall kan implantater løsne eller kreve utskiftning.

De viktigste faktorene er:

  • Dårlig hygiene/renhold
  • Røyking (røykeslutt anbefales før en implantatbehandling)
  • Redusert kvalitet på kjevebenet
  • Nedsatt immunforsvar

På samme måte som med egne tenner, kan det oppstå betennelse med festetap rundt et implantat (peri-implantitt). Blir denne betennelsen stående ubehandlet, er sjansen stor for at implantatet går tapt. Pasienter som tidligere har hatt eller har periodontitt har en noe dårligere prognose for «overlevelse» av implantatet, enn pasienter uten periodontitt.

Vil du vite mer om Periodontitt (kronisk tannkjøttsykdom)? Da kan du lese vår artikkel, Sykdom i tannkjøttet – én av to har det.

Derfor må du unngå behandling i utlandet

Det er viktig å være klar over at implantater kommer i flere utførelser og kvaliteter, og at ikke alle, spesielt i utlandet, forholder seg til anerkjente og godkjente systemer. Konsekvensen kan være at man ikke har mulighet til å få gjort reparasjoner hjemme i Norge dersom det oppstår problemer etter en implantatbehandling utført i utlandet. Norsk pasientskadeerstatning gjelder heller ikke for behandling utført i utlandet.

Det er svært viktig å forholde seg til oppfølgingsopplegget som tannlegen/spesialisten foreskriver.

Oppfølging etter implantatbehandling

Hele behandlingen fra oppstart til ferdigstilling kan ta 3-12 måneder avhengig av hvert enkelt tilfelle og om pasienten trenger bentransplantasjon før innsettelse av implantatet.

Etter endt implantatbehandling er du avhengig av oppfølging av tannlege eller tannpleier for å forebygge at komplikasjoner. Kontrollintervallene tilpasses individuelt, men stort sett anbefaler vi kontroller hver 3. til 4. måned, slik at vi kan oppdage betennelser og komplikasjoner tidlig. Går det for lang tid før man oppdager skadene, hender det at implantatene kan gå tapt.

Riktig vedlikehold av tannimplantat

God munnhygiene og renholdsrutiner forebygger betennelser rundt implantatene. Vi anbefaler grundig tannbørsting to ganger daglig, samt bruk av spesialtanntråd eller mellomromsbørster, som gjør det rent helt nede ved tannkjøttskanten og rundt implantatskruen.

Dine daglige renholdsrutiner hjemme, i tillegg til profesjonell rengjøring på tannklinikken, øker levetiden på implantatene dine. Du vil få grundig informasjon og opplæring i hvordan du skal utføre det daglige tann– og munnstellet.

Dette er prisen på tannimplantat

Hos Oris Dental koster implantatbehandling av en tann (inkl. krone) fra kr. 31.500. Røntgen/anestesi etc. kommer i tillegg. Pasienter som har mistet tenner på grunn av for eksempel tannkjøttsykdom eller ulykke, har krav på trygderefusjon ved tannbehandling.

Økonomiske støtteordninger for implantatbehandling

Våre klinikker er godkjent av HELFO (folketrygden) for å utføre implantatbehandling på pasienter som er berettiget til økonomisk støtte fra HELFO. Vi kan utføre både den kirurgiske og protetiske behandlingen. Alle våre klinikker har også direkteoppgjør med HELFO, noe som betyr at du som pasient slipper å forskuttere folketrygdens andel. Du gjør altså kun opp for egenandelen og slipper derfor store økonomiske utlegg.

Bestill en uforpliktende konsultasjon

Få informasjonen du behøver for å komme i gang!

Uansett omfang og årsak til ditt behov anbefaler vi deg å bestille time for en uforpliktende konsultasjon.

Tannlegen vil kunne gi deg et optimalt behandlingsforslag og informasjon vedrørende stønadsordninger fra HELFO (folketrygden).