Hva er tannimplantater?

Dersom du mangler en eller flere tenner, kan tannlegen erstatte disse ved å kirurgisk plassere kunstige røtter i titan (tannimplantater) ned i kjevebenet.

Tannimplantatet vil etterhvert gro fast i kjevebenet og bli et stabilt fundament for ny tannkrone eller bro. Kronen eller broen skrues fast på tannimplantatet når dette har festet seg i benet og er stabilt.

Prosedyren kan utføres i både over- og underkjeve. Titanimplantater kan også brukes som feste til løse proteser, slik at protesen «klipses» fast.

Implantater kan altså benyttes til å erstatte en enkelt tann, flere manglende tenner eller alle tennene i munnen dersom de har gått tapt.

Bestill en uforpliktende konsultasjon

Få informasjonen du behøver for å komme i gang!

Uansett omfang og årsak til ditt behov anbefaler vi deg å bestille time for en uforpliktende konsultasjon.

Tannlegen vil kunne gi deg et optimalt behandlingsforslag og informasjon vedrørende stønadsordninger fra HELFO (folketrygden).

Hvem kan få implantater?

Alle som har nok tykkelse og kvalitet på kjevebenet til å tåle tannimplantat, kan få det. Tannlegen vil ta oversiktsrøntgen og eventuelt 3D-røntgen. Bildene vil vise tenner, ben, munnhule og kjeveledd og brukes til å utrede om implantat kan settes inn.

Høy alder har ingen direkte betydning for om du kan eller ikke kan få implantater. Tannlegen vil vurdere hvert enkelt tilfelle og komme med anbefalinger ut fra dine munnforhold og helsetilstand.

Er det trygt å få satt inn tannimplantater?

Implantatbehandling er omfattende og krever erfaring og kompetanse hos tannlegen for at det skal være trygt for pasienten. Ved Oris Dental utfører vi flere hundre implantatbehandlinger hvert eneste år.

Vi bruker utelukkende anerkjente implantatsystemer med lang klinisk dokumentasjon, hvor dette er rapportert med tilfredsstillende resultater i vitenskapelige studier. Implantatbehandling utført etter disse prinsippene har en meget god langtidsprognose og fungerer svært bra i mange år. Det forventes imidlertid at selve kronen/broen på toppen av implantatet slites i takt med egne tenner og har behov for omgjøring etter i gjennomsnitt 15 år.

Det er viktig å være klar over at implantater kommer i flere utførelser og kvaliteter, og at ikke alle, spesielt i utlandet, forholder seg til anerkjente og godkjente systemer. Konsekvensen kan være at man ikke har mulighet til å få gjort reparasjoner hjemme i Norge dersom det oppstår problemer etter en implantatbehandling utført i utlandet. Norsk pasientskadeerstatning gjelder heller ikke for behandling utført i utlandet.

Det er svært viktig å forholde seg til oppfølgingsopplegget som tannlegen/spesialisten foreskriver.

Hva er fordelen med å bruke tannimplantat?

Innsetting av implantater utføres uten konsekvenser for friske og nærliggende tenner, i motsetning til en bro, der man må beslipe nabotennene for å feste broen. Implantatene sitter stabilt fast i kjevebenet, og bidrar til å forhindre fremtidig svinn av dette benet. Kjevebenet vil ellers minske ettersom det ikke lenger holder på en tann som belastes ved tygging.

Informasjon etter endt implantatbehandling

Implantatbehandling i dag, etter godkjente metoder og med anerkjente og velutprøvde implantatsystemer, gir et veldig godt langsiktig resultat både estetisk og funksjonelt.

Alvorlige og omfattende komplikasjoner er svært uvanlig, men som ved all annen medisinsk behandling er det flere biologiske faktorer som kan føre til et uheldig resultat. Av de faktorene som kan ha betydning for vellykket prognose, er kvaliteten på kjevebenet, nedsatt immunforsvar og røyking. Røyeslutt anbefales før en implantatbehandling.

Etter endt implantatbehandling er du avhengig av tett oppfølging, ved kontroll hos tannlege eller tannpleier resten av livet. Dette for å forebygge at komplikasjoner skal oppstå. Kontrollintervallene tilpasses individuelt. For mange anbefaler vi kontroller hver 3. til 4. måned, slik at vi kan oppdage betennelser og komplikasjoner. Vi ønsker å kunne sette inn tiltak for å begrense eventuelle skader tidlig. Går det for lang tid før man oppdager skadene, hender det at implantatene kan gå tapt.

Det er flere faktorer som kan redusere prognosen for vellykket implantatbehandling, der implantater løsner eller må byttes ut. De viktigste faktorene er:

  • Dårlig hygiene/renhold
  • Røyking
  • Kvaliteten på kjevebenet
  • Nedsatt immunforsvar

asd

Hvordan bevare tannimplantatet?

Det du som pasient kan gjøre, er å være nøye med hygienen og renholdsrutinene dine. Dette forebygger betennelser rundt implantatene. Vi anbefaler grundig tannbørsting 2 ganger daglig, samt bruk av implantattråder eller mellomromsbørster, som gjør det rent helt nede ved tannkjøttskanten og rundt implantatskruen.

Dine daglige renholdsrutiner hjemme, i tillegg til profesjonell rengjøring på tannklinikken, øker levetiden på implantatene dine. Du vil få grundig informasjon og opplæring i hvordan du skal utføre det daglige munnstellet.

Betennelse kan ødelegge tannimplantat

På samme måte som med egne tenner, kan det oppstå betennelse med festetap rundt et implantat (peri-implantitt). Blir denne betennelsen stående ubehandlet er sjansen stor for at implantatet tapes. Pasienter som tidligere har hatt eller har periodontitt har en noe dårligere prognose for «overlevelse» av implantatet, enn pasienter uten periodontitt.

Økonomiske støtteordninger for implantatbehandling

Pasienter som har mistet tenner på grunn av for eksempel tannkjøttsykdom eller ulykke, har krav på trygderefusjon ved tannbehandling.

Våre klinikker er godkjent av HELFO (folketrygden) for å utføre implantatbehandling på pasienter som er berettiget til økonomisk støtte fra HELFO. Vi kan utføre både den kirurgiske og protetiske del av behandlingen. Våre klinikker har direkteoppgjør med HELFO, noe som betyr at du som pasient slipper å forskuttere folketrygdens andel. Du gjør altså kun opp for egenandelen og slipper derfor store økonomiske utlegg.

Ønsker du å vite mer om dine muligheter rundt tannregulering?

Bestill en uforpliktende konsultasjon i dag – og få svar på alle dine spørsmål.