FINN DIN KLINIKK
BESTILL TIME

Kompleks behandling

Tilbake til alle
Kirurgisk behandling Tannkjøttsbehandling Implantatbehandling Blottlagte tannhalser Snorking/søvnapne Laserbehandling Narkose og sedasjon

Kirurgisk behandling

Vi tilbyr fjerning av både visdomstenner og andre tenner ved kirurgi. Kirurgen fjerner alt betennelsesvev som omgir tannen. Dette sørger for at området der tannen satt vil helbredes raskere etter at tannen er fjernet.

Rehabilitering av sterkt skadede tannsett
Vi rehabiliterer skadede tannsett på en bra og forsvarlig måte. Vår erfaring er at det alltid er mulig å skape sunne, pene tenner, også med utgangspunkt i et skadet tannsett og i tilfeller der kunden har lave forventninger.

Visdomstenner

Visdomstennene er de tennene som bryter frem sist, vanligvis i 18-24 års alder. Siden de er plassert bakerst i hver kjeve, er det ikke alltid de har god nok plass til å komme helt ut. Visdomstenner som på denne måten er delvis dekket med tannkjøtt, kan være vanskelige å holde rene.

Plakk og matrester kan da legge seg inn under tannkjøttet og resultere i plagsomme betennelser rundt tannen. Typiske tegn på slike betennelser er smerter, hevelse i tannkjøttet rundt den delvis frembrutte tannen og gapevansker. Det kan også forekomme vond lukt eller smak fra området på grunn av bakterieinfeksjonen.

Om man har slike plager relatert til en visdomstann, kan tannlegen skylle bort bakteriene og på denne måten løse problemet midlertidig. Tidvis er det i tillegg nødvendig med antibiotika for å roe ned infeksjonen. Visdomstenner som er disponert for denne typen problemer, bør fjernes.

Et annet vanlige problem med visdomstenner er karies (hull i tennene). Vansker med renhold kan over tid gjøre at det utvikles hull i selve visdomstannen eller i tannen foran.

En visdomstann med hull kan ofte repareres med en fylling, men i mange tilfeller kan det være fornuftig å få den fjernet.

En visdomstann som er helt frembrutt, kan ofte fjernes med vanlig tanntrekking. Dersom røttene er kompliserte eller tannen ikke er brutt helt frem, kan det være nødvendig med en operasjon for å få den ut. I begge tilfeller skjer inngrepet under lokalbedøvelse.