Tannkirurgi ved fjerning av visdomstann

Som regel er det visdomstenner vi fjerner med tannkirurgi, fordi visdomstenner som ikke er helt frembrutt ikke lar seg trekke på vanlig vis. Visdomstennene bryter frem sist av alle tennene, vanligvis i 18-24 års alder. Mange har for liten plass i kjeven til at visdomstennene kan komme helt ut. Dette fører til at disse tennene ofte er helt eller delvis dekket med tannkjøtt og dermed vanskelig å holde rene.

Plakk og matrester kan legge seg inn under tannkjøttet og resultere i plagsomme betennelser rundt tannen. Typiske tegn på slike betennelser er smerter, hevelse i tannkjøttet rundt den delvis frembrutte tannen og gapevansker. Det kan også forekomme vond lukt eller smak fra området på grunn av bakterieinfeksjonen.

Ved fjerning av visdomstann eller andre tenner, vil kirurgen også fjerne alt betennelsesvev som omgir tannen. Slik sørger vi for at området der tannen satt vil helbredes raskere etter at tannen er fjernet.

Hvorvidt du må bør fjerne visdomstannen eller om det er tilstrekkelig med jevnlig rengjøring og skyll hos tannlegen, er noe tannlegen kan gi deg svar på ved en tannundersøkelse.

Oralkirurgisk behandling er trygt og uten smerter

Før behandling vil du få god lokalbedøvelse, slik at inngrepet blir helt smertefritt. Vi tilbyr også beroligende medikamenter på forhånd. I enkelte tilfeller, for eksempel for pasienter med tannlegeskrekk, kan det være aktuelt med sedasjon eller narkose under inngrepet.

Under behandling vil du få lokalbedøvelse, slik at inngrepet blir helt smertefritt. I enkelte tilfeller, for eksempel ved behandling av pasienter med tannlegeskrekk, kan det også være aktuelt med narkose eller beroligende medikamenter.

Har du spørsmål om tannkirurgi, eller ønsker du å bestille time for kirurgisk fjerning av tann? Kontakt oss for konsultasjon eller timebestilling!

Oral kirurgi og medisin

Oral kirurgi og oral medisin er en spesialitet godkjent av Den norske tannlegeforening. Spesialistutdanningen går over et program på 5 år etter man er ferdig med en tannlegeutdanning.

Utdanningen blir ofte gjennomført ved kirurgiavdelingene på De Odontologiske Fakultetene i Oslo og Bergen, samt ved kjevekirurgiske sykehusavdelinger.

Eksempler på oralkirurgisk behandling:

 • Operasjon av visdomstenner
 • Retinerte tenner
 • Endodontisk kirurgi/rotspissamputasjoner
 • Cystectomier
 • Benoppbyggninger (sinuslift, bentransplantat)
 • Tanntransplantasjoner
 • Bløtvevsplastikk
 • Biopsier
 • Behandling av slimhinnelidelser
 • Kjeveleddslidelser
 • Implantatbehandling.

I tillegg til de ovennevnte behandlingene, inkluderer oral kirurgi behandling av tann- og kjeveskader, brudd- og bløtvevsskader, rekonstruksjon av medfødte og ervervede defekter og misdannelser. Det er omfanget av skaden eller defektens som avgjør om behandlingen kan utføres ved en poliklinisk klinikk, eller om den må gjennomføres ved en oralkirurgisk avdeling ved sykehus.