Når vi kommer i kontakt med pasienter som har et komplekst behandlingsbehov, krever det som regel et større inngrep hos tannlegen. Vi vet at pasienten kan ha slitt med plager i årevis før de har turt å komme innom, ringe eller maile oss. Vi vet også at mange, i tillegg til de fysiske plagene, skammer seg over at de ikke har vært hos tannlegen på lenge, hvilket igjen har forsterket frykten for å ta kontakt. 

Vi har tatt en prat med Ida Koll-Frafjord som er tannlege og Chief Clinical Quality Officer i Oris Dental om hva som gjøres for å sørge for at pasientene får en positiv opplevelse og er trygge.

Ida Koll-Frafjord, CCQO – Chief Clinical Quality Officer

Det første møtet før større inngrep hos tannlegen

– Når vi møter pasienter som kontakter oss for første gang, enten på telefon, mail, eller i klinikken, er det superviktig at resepsjonen vet hvordan de håndterer disse henvendelsene. De må kjenne til viktigheten av den gode praten, og at de har kompetanse om hva vi som tannleger og tannpleiere og kan hjelpe pasientene med, sier Ida.

Hun forteller at det første møtet oftest handler om dialog og kommunikasjon. Resepsjonistene, eller andre behandlere som møter dem, er nødt til å kartlegge hva pasienten plages med, og hvilke erfaringer de har med tannlegen fra tidligere.

betennelse i tannkjøttet

– Mange har hatt opplevelser med tannlegen der forventningene deres ikke er blitt møtt, og det er denne tilliten vi må bygge opp igjen når pasienten besøker oss.

Trygg kommunikasjon 

Det legges også vekt på å ufarliggjøre et større inngrep hos tannlegen i de første besøkene. Ida forteller at de fjerner alt av elementer som kan skape frykt, og at hun kun har to små speil liggende fremme. Det skal fokuseres på dialog, og dersom pasienten er bekvem med det, tar de røntgenbilder, slik at de kan gi pasienten mer nøyaktig informasjon om veien videre. 

– Det er viktig at vi ufarliggjør opplevelsen, samtidig som vi er ærlige på hvilke forventninger pasienten kan ha. Vi diskuterer alltid casene på kasusmøter med andre kollegaer, slik at vi kan være sikre på at vi tilbyr pasienten de beste alternativene tilgjengelig. Vi skylder pasienten å ha diskutert alle muligheter og veiene man kan gå, slik at pasienten selv kan velge det alternativet som passer best og være med på å legge behandlingsplanen.

– Når vi møter pasienten for første gang er det også viktig at vi tenker på hvilket kroppsspråk vi møter dem med. Vi må skape en kjemi som er trygg, og det kan vi blant annet gjøre ved å se på røntgenbildene sammen, og ved å sitte i samme høyde i stedet for å henge over dem, slik at vi unngår å oppleves som autoritære. 

Vi kontakter deg

I møte nummer to går tannlegen gjennom de ulike alternativene for behandling sammen med pasienten. Det er viktig at du som pasient er med på å legge planene, og kjenner til at du ikke trenger å ta alle avgjørelsene for videre behandling på stående fot. Det er helt greit, da følger tannlegen deg opp, frem til du er klar. 

– Det aller viktigste er at vi følger opp pasienten, det gjør vi alltid, men ekstra tett ved større inngrep hos tannlegen. Det er vårt ansvar å sørge for at vi har hyppig dialog. Før, under og rett etter behandling følger vi opp i korte intervaller, før det etter behandling senkes til hver tredje og sjette måned, alt etter hvor trygg pasienten er. Du skal stole på at vi tar vare på deg. 

Ida forteller at pasientene setter stor pris på at man husker ting om dem og at dette definitivt er med på å bygge opp tilliten. – Vi skal alltid gi det lille ekstra for pasientene våre, og det er derfor du skal velge oss; fordi vi husker på de små tingene og alltid strekker oss litt lenger for at du skal ha en behagelig opplevelse. 

Forventninger til større inngrep hos tannlegen

Pasienten er alltid klar over hva som skal skje neste gang. Vi ringer mellom besøkene og sørger for å bli kjent med både behov og handlingsmønster. I samtalene våre finner vi ut av hva du trenger, og hva vi kan gjøre for å imøtekomme deg på dine premisser. 

– Tydelig kommunikasjon og forventningsavklaring med pasienten er superviktig. Ikke skyv noe under teppet, men sørg for å gi pasienten all informasjonen de trenger og har krav på. Det er viktig å gi god informasjon, både skriftlig og muntlig, slik at pasienten ikke føler at tilliten blir brutt hvis forventningene ikke møtes.