Tannlegeskrekk er et tema som går igjen for alle som jobber med tannhelse. Hvordan tilrettelegge best mulig for gode opplevelser i alle ledd? Hos oss i Oris Dental er det et spørsmål vi stiller oss selv hver eneste dag. Det finnes mange nivåer av tannlegeskrekk, fra alvorlig odontofobi til usikkerhet fordi man lurer på noe. Vi skal være der for alle.

– Kunde- og pasientreisen har vært kjernen i alt vi gjør siden Oris Dental så dagens lys. Å ivareta alle pasientene på deres premisser har alltid vært viktig, derfor snakker vi regelmessig med ulike pasientgrupper om hva de trenger, savner eller ønsker seg, sier Therese Nøst, CMO i Oris Dental.

En av tilbakemeldingene vi mottok fra pasientgruppen med tannlegeskrekk i 2021 var at informasjonen om tannlegeskrekk på nett var fragmentert og varierende. At det manglet et sted å gå til for å fordype seg i tematikken – da også helst uten visuelt triggende innhold.

– Dette var blant innspillene vi tok med oss inn i utviklingen av det som i dag har blitt Trygg, som ikke bare er den digitale plattformen men også en rekke tjenester og en serie kursløp for de ansatte.

Ord med handling

Å tilgjengeliggjøre solid informasjon som kan trygge den som kvier seg for tannlegebesøket er vesentlig, men vel så viktig er det å tilrettelegge for de neste stegene. Spesielt selve besøket på klinikken.

– Som et ledd i utviklingen av Trygg digitalt, startet vi også utviklingen av en serie obligatoriske interne kurs. Et av disse er Trygg Pasient, et prosjekt som fokuserer på trygghet i alle ledd av pasientreisen og hvordan de ansatte best tilrettelegger for dette der de er, sier Marte Haarberg, CIO i Oris Dental.

I forlengelse av Trygg Pasient følger også spissede kurs for hver enkelt ansattgruppe.

– Når alle ansatte er ekstra trygge på sine roller og hverandre, samt bidrar inn med forslag til tiltak, resulterer det automatisk i økt trygghet for den som besøker oss.

Tjenesteutvikling

Foruten ønske om et digitalt univers om tannlegeskrekk, fortalte pasientgruppen også om behov for løsninger som kan gjøre dørstokkmila kortere når terskelen for å besøke tannklinikken er høy.

– Dette er også noe vi har lyttet til, som har resultert i flere pilotprosjekter. I løpet av høsten og vinteren vil vi lansere flere spennende løsninger som vi håper vil gjøre livet litt enklere for mange, sier Haarberg.

Som legger til;

– Vi ønsker oss alltid tilbakemeldinger fra både eksisterende pasienter og de som ikke tør å oppsøke oss.

Har du innspill eller konkrete forslag til oss rundt Trygg?

Send oss gjerne en mail.