Hvorfor sliter jeg med brekninger hos tannlegen?

Det er både fysiologiske og psykologiske årsaker til at enkelte pasienter sliter med utfordringer i relasjon til brekninger hos tannlegen.

– Området som ligger bak i munnen, mot ganen og svelget, er tett knyttet til brekningssenteret i hjernestammen. Berøring av disse områdene vil kunne trigge brekning hos enkelte pasienter, og noen er mer sensitive enn andre. For andre kan økt brekningstendens også være nært knyttet opp mot, eller et symptom på odontofobi, bedre kjent som tannlegeskrekk, forteller Ida.

Kan jeg kaste opp hos tannlegen?

– Brekninger, hoste og oppkast er unike reflekser som kroppen sjelden utløser samtidig. Brekningen i seg selv har som oppgave å hindre fremmedlegemer ned i luftrøret, mens oppkast har som hensikt å tømme magesekken. Til tross for at brekningsrefleksen normalt sett ikke utløser oppkast, frykter mange allikevel at nettopp dette skal skje.

Hvordan kan jeg unngå å brekke meg?

– Først og fremst, snakk med tannlegen eller tannpleieren din om utfordringene du opplever. Det gjør det mye enklere for oss å forstå situasjonen din og tilpasse behandlingen. Finnes det en bakenforliggende grunn til at du frykter den? Dialogen mellom deg og tannlegen din er kritisk når man skal kartlegge veien videre. Økt kunnskap og trygghet kan bidra til å redusere angstresponsen for de som gruer seg litt ekjst

Hvilke type behandlinger er det vanlig å reagere på?

– Ved noen behandlingstyper forekommer brekning oftere enn andre. Røntgenopptak er en av de vanligste fysiske triggerne for brekning. Røntgenbildet er stivt, treffer langt bak i munnen og kommer ofte i kontakt med den bløte delen av ganen. Det harde bildet mot den myke overflaten kan kjennes ubehagelig. Ellers er avtrykkstaking av tennene og press på tungen, og generell behandling i bakre del av munnhulen, ofte vanlige triggerfaktorer.

– Når det er sagt, regnes tannbehandlingsangst som den vanligste psykologiske årsaken til brekninger under tannbehandlingen. Psykologiske faktorer kan utløse brekning uten at det foreligger en fysisk trigger, for eksempel lukt eller tanker. Pasienter med eventuelle traumer fra overgrep er spesielt utsatt her.

Hvordan behandler vi deg med sterke brekninger hos tannlegen?

– Det er veldig viktig for oss at du som pasient opplever at du blir forstått og tatt på alvor, derfor er den innledende dialogen for å etablere eventuelle utfordringer i forkant av behandlingen, svært viktig. Opplevelsen av kontroll og mestring hos pasienten er avgjørende for at behandlingen skal lykkes – da er vi som behandlere avhengig av god kommunikasjon.

– Etablering av kontroll på brekningsrefleksen krever en god del jobb, men det finnes flere behandlingsstrategier som vil gjøre behandlingen langt mer behagelig. Blant annet kan eksponeringsterapi og kognitiv atferdsterapi fungere godt, spesielt når brekningstendensen er tilknyttet en angstrespons. Dette kan tilbys av både tannhelsepersonell og spesialisthelsetjenesten.

Andre tips til å håndtere brekningsplager

Distraksjon
Led fokuset bort fra det som trigger brekningen. Et eksempel kan være å lukke øynene og fokusere på pusten, inn og ut av nesen, ved røntgenopptak.

Avspenningsøvelser
Enkelte pasienter opplever en mer behagelig behandling med innøvde avspenningsteknikker som utføres under tannbehandlingen.

Medikamenter
Bedøvelse kan redusere sensibiliteten i munnen og kan bidra til å hemme brekningsrefleksen.
Kvalmestillende. Kvalmefølelse kan være en triggerfaktor for enkelte og kvalmestillende kan derfor gjøre behandlingen mer behagelig.

Beroligende medikamenter kan også være til god hjelp for pasienter med brekningsproblematikk, spesielt hvis responsen er et angstsymptom.