Selv ble CEO i Oris Dental, tannlege Eirik Salvesen, portrettert som «Sadisten fra Sandnes» i nasjonale aviser og på boards utendørs. Når han snakker om fjorårets Trygg-kampanje og vårens kampanje med seks ulike Tannhelsekarakterer, er det med blandede følelser. 

– På den ene siden er jeg stolt over at vi utfordrer det etablerte i en bransje som tradisjonelt er ganske konservativ. Samtidig er jeg veldig fokusert på at vi jobber i et evighetsperspektiv, og ikke fra kampanje til kampanje.

Han legger ikke skjul på at han er nervøs når Oris Dental går i gang med store nasjonale reklamekampanjer. For Eirik handler det først og fremst om den umiddelbare responsen fra folk han kjenner og ikke kjenner. 

– Når vi markedsfører oss på en måte som ikke er gjort før innen tannhelsebransjen, er det helt naturlig at det kommer spørsmål fra ulike hold. For meg er det viktig å balansere de ulike hensynene godt. 

«Selvsagt er det gøy når vi virkelig treffer bredt i befolkningen og blant pasientene våre».

Eirik Salvesen, tannlege og CEO i Oris Dental

Gyllen middelvei


Eirik Salvesen, som også er spesialist i periodonti, er tydelig når han forteller hva som er viktigst for ham innen markedsføringen av Oris Dental.

– Alt som går ut fra oss må samstemme faglig og klinisk med det som er forankret i fagmiljøet. Våre kampanjer må være basert på fag og innsikt, hvis ikke bommer vi. Skal vi treffe befolkningen og pasientene våre, samtidig som medarbeiderne våre kjenner at dette stemmer overens med virkeligheten på klinikk, må utgangspunktet være i faget vårt. Vi ser at små detaljer og nyanseforskjeller i formuleringer, språk og tegnsetting er av reell betydning for at budskapet vi ønsker å nå ut med lander godt, internt og eksternt. Begge deler er avgjørende.

Etter to store kampanjer som har gått sin seiersgang landet rundt, har Salvesen reflektert omkring veien fra idé til ferdig kampanje. Sammen med markedsavdelingen opplever han å ha funnet en slags gylden middelvei.

– Jobben til markedsavdelingen er å utvikle kreative og effektive måter å nå ut med budskapet om hvordan nordmenn kan bevare en god tannhelse, og at det peker tydelig på Oris Dental. Jeg mistenker at de som jobber med kampanjene våre gjerne skulle ha tøyd strikken enda lenger. Samtidig mener jeg vi har funnet en god samarbeidsform og gyllen middelvei, der vi både opptrer med respekt overfor pasientene våre, jobber basert på fag og innsikt, og at vi også tør å gjøre noe nytt og annerledes innen vår bransje. Jeg er ordentlig stolt over hva vi har fått til og fortsatt får til sammen. 

«Sadisten fra Sandnes»

Mange medarbeidere i Oris Dental, venner og bekjente har nok lurt på hva Eirik egentlig tenker om å bli portrettert som «Sadisten fra Sandnes» med både bilde og navn i nasjonale aviser.

– Helt ærlig, den kampanjen var ganske utfordrende. Ironi og sarkasme er kanskje den vanskeligste formen for humor, for det er en reell mulighet for at man ikke skjønner det egentlige budskapet. Når vi går så massivt ut med en så spiss kampanje, som i all hovedsak baserte seg på ironi, skal vi være overbevist om at vi treffer. Og ja, vi gikk en del runder frem og tilbake med oss selv. Jeg skal også være såpass ærlig og si at jeg har blitt så voksen at jeg nesten er automatisk i opposisjon til ideer jeg ikke har kommet på selv. 

Eirik Salvesen ler, men mener det han sier. 

– For noen av oss, meg selv inkludert, er det slik at vi kan bruke litt ekstra tid på å falle for ideer andre har utviklet, spesielt når de utfordrer litt. Slik var det for meg med Trygg-kampanjen. Men etter jeg fikk mer og mer innsikt i hva som lå bak av innsikt og faglig dybde, ble jeg umiddelbart mer positiv, og så vokste ideen på meg. Jeg var utvilsomt skeptisk i starten, men ble solgt etterhvert, og vi vet alle hvordan det endte; Med flere av våre dyktige tannleger portrettert som som både monstre, uhyrer, mareritt og psykopater.

Treffer med gode faglige råd

Våren 2024, på’n igjen med ny kampanje. Også denne gangen var CEO i Oris Dental noe tvilende, men tvilen la han fort til side. Men kampanjen adresserer man noe som er godt kjent for de som jobber på klinikk i Oris Dental, men som kanskje er ukjent for pasientene.

– Det kuleste med kampanjen Tannhelsekarakterene er at den treffer Ola og Kari Nordmann på noe så relaterbart som hverdagen her og nå. Klarer vi å nå nordmenn der de er – midt i de dagligdagse utfordringene de står i – og det fører til en positiv endring for tannhelsen – da har vi gjort noe stort, mener jeg. 

Eirik understreker at karakterene er basert på helt reelle pasientgrupper behandlere ofte møter på klinikk og at rådene som gis den enkelte Tannhelsekarakter er faglig gode råd. 

– Det virkelig unike med disse karakterene og selve kampanjen for øvrig, er at vi legger til rette for refleksjon og økt selvinnsikt i hva som er viktig for den enkelte pasientkategori i de ulike livsfasene. Det synes jeg er veldig gøy, avslutter Eirik Salvesen, CEO i Oris Dental.