• Terje Hanche-Olsen

Terje Hanche-Olsen

Spesialist i anestesiologi

STUDERTE ved Universitetet i Oslo, uteksaminert i 1994

SPESIALISERING i anestesiologi og intensivmedisin 2001. SSAI (skandinavisk) videreutdanning barneanestesi og intensivmedisin 2004/05

ARBEIDERFARING

Jobbet som overlege ved Anestesiavdelingen på Ullevål Universitetssykehus siden 1998 ved siden av en rekke internasjonale utviklingsprosjekter.

DET BESTE MED JOBBEN er å kunne hjelpe mennesker med tannlegeskrekk til å få gjennomført tannbehandling på en trygg og effektiv måte etter de høyeste profesjonelle standarder.