• Harald Prestegaard

Harald Prestegaard

Spesialist i endodonti

STUDERTE ved Odontologisk Faktultet i Oslo, uteksaminert i 1984
SPESIALISERING i endodonti ved Odontologisk Fakultet i Oslo, uteksaminert i 2003
DET BESTE MED JOBBEN er å hjelpe pasientene, og det gode samarbeidet med henvisende kollegaer. Det er spennende å være med i interdisiplinært arbeid for å løse forskjellige problemstillinger på best måte for pasientene.

Annet

Medlem av NTFMedlem av Norsk Endodontiforening

Specialist Member of European Endodontic Society

Inernational Member of American Association of Endodontists

Privat allmennpraksis 1984 – 2003

Universitets lektor ved avdeling for Endodonti Universitet i Oslo 2003-2005.

Privat spesialistpraksis i endodonti 2003 –