• Eivind Skaar

Eivind Skaar

Spesialist i endodonti

STUDERTE ved Odontologisk Faktultet i Bergen, uteksaminert i 2009
SPESIALISERING i endodonti ved Odontologisk Fakultet i Bergen, uteksaminert i 2015
DET BESTE MED JOBBEN er å få jobbe med mennesker og med hendene. Veldig kjekt også at jobben handler om å få pasienter smerte- og infeksjonsfrie.