• Berit Bae Lier

Berit Bae Lier

Spesialist i periodonti

STUDERTE ved odontologisk fakultet i Oslo. Ferdig utdannet tannlege 1994.

SPESIALISERING i periodonti 2000-2003. Ferdig spesialist i periodonti Odontologisk fakultet i Oslo 2003.

ARBEIDSERFARING Privatpraksis i Ski i 30 år. Instruktørtannlege Odont fak, Oslo 1994-2003.

DET BESTE VED JOBBEN er å være periospesialist +gode kollegaer, jobbe med mennesker og bedre folks tannhelse!

Annet

Medlem NTF (Den norske tannlegeforening)

Medlem NPF (Norsk Periodontistforening)