Oris Dental ønsker innspill til vårt klima- og miljøarbeid

Oris Dental skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og derfor tar vi ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av dette arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet, og hjelper oss med kontinuerlig forbedringsprosesser. Sertifiseringen inneholder konkrete krav innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år rapporterer vi våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang, forbedringspotensial og nyttig statistikk, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom oss som virksomhet og samfunnet for øvrig. Derfor inviteres våre kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill til hvordan vår klima- og miljøpåvirkning kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i forventinger til oss i årene fremover. 

Våre planer for klima- og miljøarbeidet

Overordnet sett er det følgende policyer for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet.

  • Energibesparende tiltak: Vi jobber for å ivareta våre energiressurser og spare der vi har mulighet for det. Alle våre klinikker er knyttet til samme strømleverandør. Dette gir oss mulighet til å se strømforbruk i sann tid, få raske varsler ved lekkasjer og muligheten til å igangsette tiltak. 
  • Avfall og ombruk: For oss er resirkulering og avfallshåndtering en viktig del av det å være bærekraftig. Derfor resirkulerer vi der vi har muligheten til deg. Vi jobber aktivt med bevisstgjøring av avfallet vi kaster og hvordan vi kan minke vår avfallsmengde. 
  • Transport: En tannklinikk er avhengig av varer for å kunne ivareta behandlinger av våre kunder, vi jobber for å stadig redusere antall transportleveranser til våre klinikker. 
  • Kjemikalier: Hos oss jobber vi kontinuerlig med kartlegging av kjemikalier som benyttes i vårt arbeid, og der vi kan erstatte med mer miljøvennlige produkter så gjør vi det. 
  • Vannforbruk: Vann er en stor del av utførelsen av vårt daglige virke. Vi er derfor svært bevisste på ikke å sløse med vannet når vi utfører behandling. 
  • Innkjøp: Vi jobber kontinuerlig for å kunne tilby produkter som er skånsomme mot miljøet. Der våre leverandører har mer miljøvennlige produkter går disse inn i vårt sortiment.

Har du innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen kan forbedres hos oss i Oris Dental? 

Send inn ditt innspill her

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn.

Vennlig hilsen,

Quality and HSE Manager

Linn Celine Christensen