• Møyfrid Hobberstad

Møyfrid Hobberstad

Avdelingsleder

  • Bachelor i tannteknikk, Høgskolen i Oslo, 2003

Tidligere arbeidserfaring:

  • 2003-2004 Tanntekniker hos Martin Feldmann
  • 2005-2013 Tanntekniker hos Balle Tannteknikk AS
  • 2017-2022 Administrasjonssekretær, Nærbø Tannlegesenter AS
  • 2022 – Avdelingsleder, Oris Dental Nærbø