• Kristian Nevland

Kristian Nevland

Spesialist i periodonti

STUDERTE ved Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen. Uteksaminert i 2016

PÅGÅENDE SPESIALISERING i periodonti ved Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen (uteksamineres i 2024)

DET BESTE MED JOBBEN er muligheten til å kombinere teoretiske og praktiske ferdigheter for å bevare tenner.