• Karin Børsum

Karin Børsum

Spesialist i periodonti

  • Utdannet i Gøteborg 1982-1987
  • Offentlig helsetjeneste i Sverige 1987-1996
  • Opphold for arbeid i Zimbabwe 1990-1993
  • Privat praksis på Østerås 1996-1999
  • Egen praksis på Jar, Bærum 2000 – 2023
  • Spesialist i periodonti ved UiO i 2003
  • Insturktør ved UiO fra 1999-2005