Fagspråk skaper utfordringer

De fleste yrker har sin egen fagterminologi som mannen i gata sliter med å forstå. Vet du for eksempel hva sutur, ekstraksjon eller endodontisk behandling betyr? Eller høres det gresk ut for deg? Det er ikke langt ifra. Innen helsefag beskrives det meste med latinske ord, og da kan det være utfordrende å forstå selv de enkleste forklaringer.

– Tannhelsebransjen har lang tradisjon for å snakke et språk det kan være vanskelig for utenforstående å forstå, sier Eirik Aasland Salvesen, CEO i Oris Dental.

– Vi har nok lenge vært bedre på fagteknikk enn kommunikasjon, og sånn kan det ikke være i moderne tannhelsepraksis. Vi må snakke et felles språk som sikrer at den totale helsen ivaretas, samtidig som pasienten føler seg trygg og forstått.

Bruker mye tid på god kommunikasjon

Line Larsen jobber som tannpleier ved Oris Dental Galleri Oslo. Hun mener at tannhelsepersonell kan bli bedre på å unngå fagspråk og vanskelige ord.

-Det er helt essensielt a å ha god kommunikasjon med pasienten. Flertallet av pasienter synes det er ubehagelig å gå til tannlegen, så i kommunikasjon med våre pasienter må vi bruke både tydelig kroppsspråk og lett forståelige muntlig språk for å sørge for at de slapper av og føler seg trygge hos oss, sier hun.

Kan du disse «tannlegeordene»?

  • Sutur = sting
  • Ekstraksjon = trekking av tann
  • Endodontisk behandling = rotfylling
  • Mesialt/distalt = foran/bak
  • Kjeveortopedi = tannstilling og bitt
  • Retainer = streng som settes på bak tenner etter kjeveortopedi
  • Traume = slag mot tenner, f.eks. ved fall
  • Fiksering = støtte nabotenner ved f.eks. traume

Når alt er fremmedord

Ett vanskelig ord kan by på utfordringer nok, men hva skjer når hele språket er fremmed? Nærmere 15 % av Norges befolkning er av ikke-norsk bakgrunn[1], altså over 800.000. Blant disse er det mange som har utfordringer med å snakke norsk, forstå norsk, eller begge deler. Hvordan skal man da fortelle hvor man har vondt eller forstå hva tannlegen prøver å fortelle? 

Rett på tilbud om tolk

Oralkirurg Shoresh Afnan jobber på Oris Dental Galleri Oslo, som ligger midt i Oslo-gryta, og møter daglig pasienter som ikke snakker norsk. For han er det viktig at dette ikke går på bekostning av pasientsikkerhet, informasjonsflyt eller trygghetsfølelse.

Oris Dental Galleri Oslo har bevisst fokusert på flerspråklige behandlere, og har per i dag behandlere som kan kommunisere på 19 ulike språk. Likevel kan det være behov for tolk iblant.

-Alle pasienter som ikke snakker norsk har rett på tilbud om tolk, forteller Afnan.

Tolken har taushetsplikt og skal være et nøytralt parti som sørger for at du får informasjonen du trenger om din helse.

-Vi bruker enormt mye tid på kommunikasjon fordi pasientene skal føle seg respektert og godt tatt vare på. Uansett hvilket språk du snakker, skal du få det beste tilbudet hos oss i Oris Dental.


[1] https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/nesten-15-prosent-er-innvandrere