Munn- og tannhelse ved behandling av kreft

Alle som gjennomgår kreftbehandling må tenke på munn- og tannhelse, men dessverre får ikke alle pasienter nok informasjon om dette.

Mange er ikke klar over at de bør ta ekstra hensyn til tennene sine når de mottar kreftbehandling, og at det kan oppstå komplikasjoner.

– Det er viktig å ikke være sin egen tannlege, sier oralkirurg i Oris Dental Johanna Berstad, som også leder tann- og kjeveenheten ved Rikshospitalet.

Som eksempler nevner hun at det er vanlig å bli tørr i munnen, oppleve vanskeligheter med å tygge og få hull i tennene, i tillegg til flere andre tilstander. Tannlegen din kan hjelpe deg med å lindre disse, så snakk med oss hvis du opplever ubehag.

– Mange tenker at de ikke trenger å gå til tannlegen når det oppstår problemer, og vurderer sin egen tilstand i stedet. Men er det én ting jeg skulle ønske at folk gjorde, så er det å alltid la en profesjonell ta seg av tannlegearbeidet, sier Berstad.

Tannundersøkelse før kreftbehandling

Det er lurt å involvere tannlegen tidlig og ta en tannundersøkelse før du starter kreftbehandling. Sammen med legen din kan vi få oversikt over din tannhelse, og legge en plan for hvordan vi kan ivareta den under og etter behandlingen. Har du spørsmål underveis er vi alltid behjelpelige med å svare på det du lurer på.

Vi har tannleger med spesialkompetanse på munnhule og kreft.

Ta kontakt med en av våre klinikker for å få mer informasjon.

Komplikasjoner under kreftbehandling

De typiske komplikasjonene til kreftbehandling i munnhulen er:

 • Dehydrering
 • Infeksjon
 • Spyttkjerteldysfunksjon
 • Munntørrhet
 • Smerter
 • Smaksforstyrrelser
 • Karies (hull i tennene)
 • Trismus (kjevesperre)
 • Osteonekrose (beinsykdom)
 • Osteoradionekrose (skade og nedbrytning av beinsubstans)
 • Mukositt (inflammasjon i munnen grunnet cellegift)
 • Osteonekrose (beinsykdom), Osteoradionerose (skade og nedbrytning av beinsubstans), Mukositt (inflammasjon i munnen grunnet cellegift)

Munntørrhet er veldig vanlig hos palliative pasienter, som mottar lindrende behandling for uhelbredelig sykdom. Hele 80 % opplever dette. Les mer om munntørrhet her.

All kreftbehandling har konsekvenser for munn- og tannhelse, men hvis man mottar strålebehandling mot hodet og halsen må man være spesielt varsom med tannbehandling. Da er det ekstra viktig at du har en god dialog med tannlegen din.

Mange har behov for langvarig tett oppfølging av tannlege og tannpleier i forbindelse med kreftbehandling.

Finn en tannlege du vil beholde

Det er smart å finne en tannlege du har tillit til, som kan følge deg over tid. Da kjenner vi sykdomshistorikken din og kan se etter forandringer.

Dagfinn Nilsen er oralkirurg ved Oris Dental i Oslo. og viser frem røtgenbilder på en monitor for å illustrere hvordan man kan avdekke kreft i munnhulen.
Oralkirurg Dagfinn Nilsen ved Oris Dental Oralkirurgisk viser frem hvordan røntgen bilder kan benyttes for å avdekke komplikasjoner og kreft i munnhulen.

Etter kreftbehandling

Kreft er en komplisert tilstand, også etter kreften er behandlet. Senskader kan melde seg. Kanskje har man måttet trekke tenner eller har fått skader, og det kan være behov for å bygge opp tennene igjen med proteser og broer.

– Mange er ikke klar over at det kan ta tid å få rehabilitert tannsettet, forklarer Berstad.

– Det kan ta tid. Det er viktig å bli tett fulgt opp av tannlege og tannpleier, og eventuelt også protetiker og oralkirurg, sier hun.

– Det vil komme utfordringer, men det er bedre å være godt forberedt på disse og snakke med tannlegen om det.

Du kan få støtte til tannbehandling – kreftpasienter har rettigheter til refusjon fra Helfo, og en del behandling inngår også i frikortet. Du finner mer informasjon om dette på helsenorge.no.  

Tannlegen er viktig i forebyggende arbeid

I Norge er vi så heldige å ha god oppfølging på munn- og tannhelse, og nesten 90 % av den voksne befolkningen er hos tannlegen minst én gang i året. Det er utrolig viktig, for tannleger spiller en viktig rolle i det forebyggende arbeidet mot kreft. Tannlegen din kan avdekke sykdommer som kreft i munnhulen tidlig. Vi bistår også i livsstilsendring som for eksempel snus- og røykeslutt.

«Røyking og snusing har en negativ innvirkning på munn- og tannhelse generelt og spesielt hos pasienter med kreft. Å motivere pasienter til å endre livsstil er en viktig del av helseforebyggende arbeid,» sier Berstad.

Vi i Oris Dental er her for å hjelpe deg så godt vi kan, uansett behandling. Lurer du på noe, still spørsmål heller en gang for mye enn en for lite.