Smittevern

Smittevern ved besøk til tannlegen

Sist oppdatert 05.04.2022

Vår fagledelse har utarbeidet smittevernsrutiner, som sørger for at det er trygt for deg å besøke en tannklinikk ved Oris Dental. Våre rutiner bidrar til å trygge hverdagen, både for våre kollegaer og for deg som pasient.

english version

Normal hverdag med økt beredskap

Vi er i en fase med å gå over til en mer normal hverdag – med økt beredskap. Flere råd og regler som vi har fulgt til nå faller bort eller endres. De fleste voksne er vaksinert, men pandemien er ikke over.

For å opprettholde normal drift i nåværende fase av pandemien følger vi grunnleggende smittevernrutiner i henhold til FHI. Vi har oppdaterte beredskapsplaner for økning i tilfeller med alvorlig sykdom og for høyt sykefravær blant ansatte.

Jeg trenger tannlegetime, hva gjør jeg nå?

Du kan bestille tannlegetime per telefon, e-post eller via booking-skjema på våre nettsider.

Resepsjonist ved Oris Dental Homansbyen tar i mot innkommende telefon fra pasient som ønsker å bestille tannlegetime.

Hva gjelder nå

Vær oppmerksom på at det ved utbrudd kan gjelde andre råd og regler lokalt. Sjekk nettsiden til din kommune for informasjon om hva som gjelder der du er. Oris Dental er en helse- og omsorgsinstitusjon, og deretter følger vi også FHI sine råd og anbefalinger.

Generelle smittevernråd

Vi følger

 • Grunnleggende smittevernrutiner
 • Lokale infeksjonskontrollprogrammer
 • FHIs råd og anbefalinger for SARS-CoV-2-testing av ansatte i helse- og omsorgstjenestene
 • FHIs råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr

Engangsutstyr, forbruksvarer og administrasjon

 • Ikke-aerosoldannende behandlinger:
  kr 150,-
 • Andre behandlinger:
  kr 350,-

*For kirurgi og omfattende behandlinger kan det være egne satser. Kontakt din behandler for ytterligere informasjon.

FHI – Folkehelseinstituttet & Tannlegeforeningen

Mer informasjon om koronaviruset (COVID-19) finner du via FHI her.

Ved interesse kan man lese artikkel på tannlegeforeningen sine nettsider, hvor de også skriver at det er trygt å gå til tannlegen.

Våre smittevernsrutiner inkluderer

Utvidet bruk av smittevernsutstyr ved behov:
 • Munnbind
 • Visir
 • Åndedrettsvern
 • Kirurgihetter
 • Kirurgifrakker
 • Hansker og håndsprit
Ekstraressurser til eventuell:
 • Lufting av behandlingsrom
 • Nedspriting av overflater
 • Vask av klinikktøy
 • Vask, autoklav, desinfektore
Flere klinikker har utvidet åpningstider for å:
 • Spre behandlere gjennom dagen
 • Holde avstand mellom pasienter på venterom
 • Holde avstand på medarbeidere på pauserom

English version

Is it safe to visit the dentist?

Updated march the 5th 2022

It’s safe to go to the dentist. We have thorough routines for infection control so that we can treat our patients.

Let us know if you’ve been vaccinated

We will be grateful if you let us know if you’ve been vaccinated.

You should not go to see the dentist if you have symptoms of Covid or other respiratory related signs of infection.

We urge you to take a test for Covid if you have respiratory symptoms, to make sure there’s no risk for spread of infection. Call us in advance of your appointment and let us know.

If you are interested, you can read advice and information about Coronavirus disease from FHI here.

In case of acute toothache

You should call the dental clinic directly so that we can inform you on how to get help.

How to book an appointment

You can book an appointment by phone, e-mail or via the booking form on our website.