Bestill time

Kjeveortoped Yngvil Ø. Zachrisson har blitt en del av Oris Dental og praksisen er flyttet til våre
flotte og moderne lokaler på Aker Brygge. Hun har også tatt med seg sitt team og medarbeidere.
Vi ønsker både kjeveortopeden Yngvil, hennes team og pasienter hjertelig velkommen til klinikken på Aker Brygge.

Yngvil er utdannet tannlege fra UIO i 1984, med spesialistutdannelse fra 1991-1993.
Hun har i over 25 år drevet egen spesialistpraksis innen kjeveortopedi sentralt i Oslo Sentrum.

Tannregulering Oslo Sentrum

Alle nye pasienter, både barn og voksne, får først en konsultasjonstime hos spesialist i tannregulering, Yngvil.
For barn og ungdom er det viktig at en av de foresatte følger med til denne timen.

Selve behandlingen utføres så i et teamarbeid mellom kjeveortopeden og en spesialutdannet tannpleier. Hver pasient vil få en fast tannleier som følger ham/henne ved alle besøk. Våre tannpleiere har lang erfaring med tannregulering. De hjelper kjeveortopeden med montering av reguleringsapparat og instruerer pasienten og eventuelt foresatte i bruken av dette.

Her finner du Yngvil hos Oris Dental Aker Brygge:

Adresse
Grundingen 6, 6 etg, 0250 Oslo


Telefon: 22 83 82 00
Epost: akerbrygge@orisdental.no