I Oris Dental vet vi at dere, kundene og pasientene våre, ofte er minst like oppdaterte på ny teknologi og behandlingsalternativer for tannhelsen som det vi fageksperter er. Det er en utvikling vi liker godt – samtidig som det også betyr at vi ikke kan sove i timen, men hele tiden må huske å involvere og informere dere godt.

En kjapp historietime om premium tannbehandling

Utviklingen i tannhelsebransjen har vært enorm siden den spede begynnelse, den gang tannbehandling var forbeholdt aristokratiet og ble utført i behandlernes egne hjem. For oss som har jobbet med tannhelse de siste desenniene, minnes vi nok særlig overgangen fra manuelle til elektroniske arbeidsverktøy, den gang fluortannkremen ble reseptfri i 1971, skiftet fra amalgam til dagens moderne variasjoner av kompositt (fyllinger), tilgjengeliggjøringen av implantatbehandling for alle – og ikke minst; alt som både lot seg forenkle og forbedre da internett ble allemannseie.

På innsiden av klinikkene, for oss som praktiserer tannhelsefag, deler vi stort sett opplevelsen av at den teknologiske utviklingen har rast av sted siden tidlig på 2000-tallet. Utad, for bredden av dere pasienter, er det nok likevel ikke før i løpet av de siste fem årene at de virkelig store effektene av digitaliseringen har blitt merkbare på tannklinikkene.

Vurderingene vi gjør oss i Oris Dental

Det finnes mye teknologi vi kan tilføre for syns skyld, men med premium tannbehandling som kjerneverdi er det opplevelsen til dere som sitter i stolen vi måles på. For oss i Oris Dental er det avgjørende å alltid levere over forventning både hva gjelder opplevelse og effekt, derfor er vurderingene vi gjør rundt innføring av ny teknologi en viktig prioritet.

Når vi vurderer å ta i bruk ny teknologi eller behandlingsmetodikk, stiller vi alltid mange spørsmål.
Innledningsvis er det disse fire som avgjør veien videre:

  • Hvilken umiddelbar effekt vil teknologien ha for tannhelsen din?
  • Blir kvaliteten på behandlingen vi kan tilby deg bedre?
  • Blir opplevelsen av behandlingen bedre for deg?
  • Er det kun praktisk for oss som behandler eller minst like matnyttig for deg som pasient? 

Kravet til intern kompetanse

Teknologi uten relevant kunnskap hos behandlerne som skal benytte den er naturligvis bortkastet. Teknologien alene har tross alt liten verdi, det er riktig og kvalitetssikret bruk av den som skaper endring. For tannhelsepersonell kan teknologiske nyvinninger kreve stor endringsvilje, heldigvis er dette noe vi skamløst vil påberope oss at de ansatte i Oris Dental har masser av.

Hos oss satser vi stort på livslang læring for alle kategorier av tannhelsepersonell. Vi tror på at man aldri er helt ferdig utlært, heldigvis.

Har du spørsmål om behandlingstilbudet eller teknologien i Oris Dental? Ikke nøl med å kontakt din nærmeste klinikk eller benytt spørsmålsfunksjonen på Trygg til å kontakte oss digitalt.