Personvern - ORIS Dental

Personvern

Opplysningene som samles inn av ORIS Dental er informasjon som trengs for å kunne sette riktig diagnose og rett behandling, samt ivareta sikkerheten for å hindre spredning av ulike smittefarer. Å unnlate å svare kan det føre til at du, andre pasienter og ansatte ved klinikken påføres sykdommer/komplikasjoner som kunne vært unngått.

Opplysningene vil bli lagret i din personlige journal og oppbevart i minimum 10år, og deretter deponert (jf. arkivloven og pasientjournalloven), eller til kundeforholdet mellom deg og Oris Dental er avsluttet. Kun ansatte i Oris Dental har tilgang til journalen. Opplysningene kan fremvises til konsulterende behandler for bistand til å sette i gang riktig behandling, eller ved henvisning til spesialist. En anonymisert utgave av journalen din kan bli brukt til intern opplæring.

Når det er blitt foreslått en behandling, må du gi et muntlig samtykke som deretter blir registrert i journalen. Samtykket har du rett til å trekke tilbake før behandlingen startes.

Du har også rett til innsyn, retting, sletting og flytting av journalen til annen behandler. Du kan i tillegg kreve at behandlingen av personopplysningen begrenses, og kreve at personopplysningene ikke brukes til visse former for behandling. Retten til sletting gjelder imidlertid ikke dersom opplysningene er nødvendig for at den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse, den er nødvendig for allmenhetens interesse knyttet til folkehelse og videre når den er nødvendig for arkivformål i allmenhetens interesse.

Det er særregler for oppbevaring og sletting av helseopplysninger, bl.a. i pasientjournalloven §25, helsepersonelloven §§ 42 og 43 og journalforskriften §§ 13 og 14.

Videre har du rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener behandling av personopplysningene er i strid med reglene i personopplysningsloven.

Ta kontakt med din behandler hvis du har spørsmål.