I en forskningsartikkel publisert i 2022 beskrives den negative innvirkningen tannverk kan ha på idrettsprestasjoner som åpenbar – sterke smerter vil selvfølgelig påvirke deg, uansett hvor i kroppen de er lokalisert.

Men det handler ikke egentlig kun om selve smerten med opprinnelse i munnen. En betennelse i tannkjøttet kan faktisk ha en systemisk, altså en direkte påvirkning på hele kroppen.

Hva er egentlig periodontitt?

Periodontitt er en alvorlig tannkjøttsykdom som oppstår når betennelse i tannkjøttet sprer seg til det underliggende beinvevet som støtter tennene. Tilstanden begynner ofte som gingivitt, en mildere og reversibel form for tannkjøttbetennelse. Ubehandlet kan gingivitt på sikt utvikle seg til den mer alvorlige og kroniske tilstanden, periodontitt.

Gingivitt er en veldig vanlig tilstand som ubehandlet kan utvikle seg til periodontitt. Dette tar som regel noen år, men ikke alltid. 

Armin Selimovic, tannlege og spesialist i Periodonti hos Oris Dental. 

Ifølge data fra Global Burden of Disease ( GBD) er alvorlig periodontitt den 11.mest utbredte tilstanden i verden. 

Ved periodontitt vil plakk (bakteriebelegg) kunne utløse en betennelsesreaksjon rundt tennene. Betennelsen medfører at man mister benfeste rundt tennene og det utvikler seg tannkjøttslommer. Denne kroniske tilstanden kan på sikt føre til avansert bentap rundt tenner og kan videre føre til tilbaketrukket tannkjøtt. I verste fall kan sykdommen resultere i løse tenner og tanntap hvis den ikke behandles. 

– Å starte behandling i et tidlig stadium i sykdomsforløpet vil gi pasienten bedre prognoser, ofte mindre behov for avansert behandling og ofte en lavere risiko for alvorlige komplikasjoner som tanntap, fortsetter Selmovic.

Alle kan få periodontitt, men noen er mer utsatt

Periodontitt kan ramme alle, men noen grupper er mer utsatt enn andre. Risikofaktorer inkluderer dårlig munnhygiene, røyking, diabetes, genetiske predisposisjoner, hormonelle forandringer og visse medisinske tilstander som svekker immunsystemet. Stress og dårlig kosthold kan også bidra til utviklingen av periodontitt.

– Jeg vil tørre å si at dårlig munnhygiene, med utilstrekkelig tannpuss, bruk av tanntråd og manglende oppfølging med tannrens hos tannlege, er en generell primærårsak til utvikling av periodontitt. Så finnes det selvfølgelig mange unntak og tilfeller hvor årsakene er mer sammensatte, konkluderer Selmovic. 

Sykdommen rammer mange voksne etter fylte 35-40 år, og er den vanligste årsaken til at nordmenn over 45 år opplever tap av tenner. Sykdommen rammer også yngre personer, men i betydelig mindre grad.

Derfor er idrettsutøvere mer utsatt for periodontitt

Idrettsutøvere kan være spesielt utsatt for periodontitt på grunn av flere faktorer. De høye kravene til fysisk prestasjon kan føre til stress og svekket immunforsvar, som igjen øker risikoen for infeksjoner. Langvarig stress kan føre til forhøyet nivå av kortisol, som er et steroidhormon.

– Forskning har vist at fysisk aktivitet kan føre til forhøyet kortisol som over tid kan føre til inflammasjon i kroppen. Denne betennelsen kan også påvirke tannkjøttet, noe som gjør pasienten mer utsatt for infeksjon og sykdom. 

Dessuten kan kostholdet til idrettsutøvere, som ofte inneholder sukkerholdige sportsdrikker og snacks, bidra til dårligere tannhelse. Kombinert med redusert spyttproduksjon og mangel på tid til regelmessige tannlegebesøk og riktig munnhygiene, kan også være medvirkende faktorer. Traume og skade mot tenner og tannkjøtt kan også øke risiko for infeksjoner. Idrettsutøvere som driver med fotball, ishockey og håndball er blant dem som er mest utsatt.

Periodontitt påvirker hele kroppen

Periodontitt er som sagt ikke bare begrenset til munnen; de skadelige bakteriene kan spre seg og påvirke hele kroppen. Kronisk betennelse fra tannkjøttsykdom kan i verste fall føre til økt risiko for hjerte- og karsykdommer, diabetes, og andre systemiske helseproblemer.

Periodontitt har en systemisk påvirkning på kroppen gjennom flere mekanismer:

Inflammasjon: Betennelsen som oppstår i tannkjøttet ved periodontitt fører til frigjøring av inflammatoriske stoffer i blodbanen. Disse inflammatoriske stoffene kan spre seg til andre deler av kroppen og forårsake eller forverre betennelse i andre vev og organer.


Bakteriemi: Ved periodontitt kan bakterier fra infisert tannkjøtt komme inn i blodbanen gjennom små sår eller skadede blodkar i tannkjøttet. Dette kan føre til bakteriemi, det vil si at bakterier sirkulerer i blodet og kan påvirke andre organer og systemer i kroppen.


Immunsystemets respons: Kroppens immunsystem reagerer på betennelsen forårsaket av periodontitt ved å sende hvite blodlegemer til injeksjonsstedet. Denne økte immunresponsen øker også kroppens generelle inflammatoriske tilstand.


Endringer i blodparametere: Studier har vist at personer med periodontitt kan ha endringer i blodparametere som C-reaktivt protein (CRP) og fibrinogen, som er markører for betennelse og økt risiko for hjerte- og karsykdommer.
Disse betennelsesmarkørene kan påvirke kroppens evne til å helbrede og regenerere, noe som er kritisk for idrettsutøvere som trenger rask restitusjon etter trening og konkurranse.

Slik påvirkes kroppen under trening

For idrettsutøvere er optimal fysisk helse avgjørende for å oppnå best mulig prestasjon. Periodontitt kan imidlertid kompromittere dette ved å øke kroppens generelle betennelsesnivå. Dette kan føre til redusert utholdenhet, økt muskelømhet, og lengre restitusjonstid. Nyere studier viser at stress og mestring også kan påvirke immunsystemets reaksjonsevne og dermed progresjon av periodontitt. 

Videre kan de systemiske effektene av kronisk inflammasjon svekke muskelstyrke og koordinasjon, noe som er kritisk for idrettsprestasjoner.

Tilbaketrukket tannkjøtt kan føre til hypersensitivitet (ising) i tenner hos idrettsutøvere, noe som kan påvirke deres ernæring og dermed fysisk ytelse. Mens smerter og ubehag i tannkjøtt forårsaket av betennelse kan distrahere en idrettsutøver og påvirke konsentrasjon og koordinasjon.

– Tannkjøttet blødde litt ekstra når jeg skulle bruke tanntråd

en seriøs Anne Skjevik som er fotballspiller på Vestbyen IL

På den årlige tannsjekken kunne tannlegen fortelle fotballspiller Anne Skjevik på Vestbyen IL i Trondheim at det var tannkjøttbetennelse som var årsaken til blødningene. 

– Bevisstgjøringen rundt tannhelse som en del av den helhetlige helsa når man skal prestere er viktig. Det gjør det enklere å konsentrere seg om å prestere i sporten.

Anne beskriver laget sitt som en gjeng med vinnerskaller. Selv om lagspillet handler om mer enn seier, og både fellesskap og støtte står sterkt, trives laget best når det går bra. 

Les og se hele intervjuet med Anne her.

Tannhelse må få mer fokus (hos både idrettsutøvere og den generelle befolkningen)

Selv om forskningen på sammenhengen mellom periodontitt og idrettsprestasjoner ennå er i startfasen, er det tydelig at det er en viktig forbindelse som fortjener mer oppmerksomhet. 

Eksisterende data viser altså at det er en høy forekomst av betennelser i munnhulen blant eliteutøvere, men det ser dessverre allikevel ut til at verken olympiske utøvere eller utøvere i godt finansierte idretter (som for eksempel fotball) får tilstrekkelig oppfølging av tannhelsen.

Det er på høy tid å anerkjenne munnhelsens betydning i det store helsebildet og sørge for at den får den oppmerksomheten den fortjener, på linje med resten av kroppen. Data fra forskning foreslår at periodontal undersøkelse bør være en obligatorisk del av omfattende helsesjekk. 

Dette er særlig viktig for de som er avhengig av kroppens optimale ytelse for å nå sitt fulle potensial.

Armin Selimovic, tannlege og spesialist i Periodonti hos Oris Dental. 

Behandling av alle typer tannkjøttsykdommer

Oris Dental tilbyr behandling av alle typer tannkjøttsykdommer. Periodontibehandlinger utføres både av allmennpraktiserende tannleger, av tannpleiere og av periodontister. 

Periodontistene som er spesialister i periodonti, utfører i tillegg mer avansert periodontibehandling. Dette inkluderer kirurgisk behandling av blant annet tannkjøttsykdommer, korreksjon av tilbaketrukket tannkjøtt, oppbygging av kjevebenet og innsetting av tannimplantater.

Du kan lese mer om periodontitt og hvordan det behandles her.

Opplever du symptomer eller ønsker av andre grunner en sjekk av tannkjøttet?