Bli en del av Oris Dental

Det er mange gode grunner til hvorfor det er lurt å være del av en større tannhelsekjede, både for deg som klinikkeier og for dine medarbeidere. For Oris Dental er det viktig å bevare det gode som allerede eksisterer på din klinikk, samtidig som vi vil støtte og styrke klinikken der det er behov.

Har du lyst til å…

 • 1

  Videreutvikle klinikken din med hjelp fra engasjerte lagspillere innenfor samtlige fagfelt?

 • 2

  Redusere administrativt ansvar?

 • 3

  Redusere risiko?

 • 4

  Kjenne på tryggheten og forutsigbarheten av å være en del av et profesjonelt og erfaringsrikt fagmiljø?

 • 5

  Bli en del av et verdifullt nettverk?

Startet av tannleger – med tannleger i sentrale posisjoner – for pasienten

Bedre sammen

Vi tror at det å dele kunnskap gjør oss sterke. Derfor er vår organisasjonsstruktur rigget for å videreutvikle alle medarbeidere ved klinikken, gjennom kontinuerlig kunnskapsdeling og kursing. Slik kan vi sammen bygge Nordens foretrukne arbeidsplass for tannhelsepersonell.

Forutsigbar endring

Tannhelsebransjen er i endring, og det samme gjelder pasientenes forventninger til oss som tannhelsepersonell. Det er gjerne i endringstider det er viktig å ta de store avgjørelsene. Hadde det ikke vært fint å kunne videreutvikle din praksis mens du kunne fokusert på å praktisere som tannlege og ha mer tid til dine pasienter?

Bistand og faglig støtte

Som en del av Oris Dental får klinikken bistand innen de fleste administrative områder. Våre servicekontor står alltid klare for å hjelpe med faglig og administrativ støtte til drift, og vi har støttesystemer som klinikken enkelt kan ta i bruk for å gjøre hverdagen bedre på ulike områder.

Vi tilbyr

 • Kompetanseheving gjennom kurs, hospitering og samlinger i regi av Oris Academy

 • Digitalisering av klinikken, Opus-hjelp og HELFO-veiledning

 • Profesjonell støtte til innkjøp, HR, rekruttering, regnskap og markedsføring

 • Konsulentavtale med attraktive vilkår

 • Kontant oppgjør

 • Stor grad av selvråderett

 • Stor grad av selvråderMer tid til pasientbehandlingett

Oris Academy

I Oris Dental står opplæring og faglig utvikling sentralt. Vi tror faglig oppdaterte, trygge og fornøyde medarbeidere skaper et godt miljø hvor pasienten føler seg trygg og ivaretatt.

Derfor har vi etablert Oris Academy, et omfattende kompetansetilbud for alle i ulike roller og fagfunksjoner.

Les mer om Oris Academy

Nysgjerrig på å bli en del av Oris Dental?