Jobb hos oss

I Oris Dental er vi lidenskapelig opptatt av fag. Med nærmere hundre klinikker i et sterkt fagfellesskap, spiller vi på lag for å gi våre pasienter den aller beste tannhelsehjelpen.

Vår visjon og verdier

I Oris Dental er ingen en øde øy. Vi trives og gjør det best når vi spiller på samme lag. Vi har integritet, deler kunnskap, ansvar og lidenskap. Vi spiller alle på lag for at pasientene skal få den beste hjelpen og en god opplevelse på klinikk.

På lag

Lagspill er selve kjernen i vår interne kultur. Ved å være gode lagspillere gjør vi hverandre bedre. For oss betyr det at vi heier på og støtter hverandre, og vil hverandre vel. I Oris Dental skal det føles trygt å være seg selv.

Lidenskap

Vi har nådd dit vi er i dag takket være lidenskap. Uansett rolle og fagfunksjon deler vi lidenskapen for faget, for å hjelpe hverandre, og for å utvikle oss. I Oris Dental omfavner vi muligheter til å lære og lære bort. Faglig oppdaterte, trygge og fornøyde medarbeidere skaper et godt arbeidsmiljø, og i et godt arbeidsmiljø spiller man hverandre gode.

Smil

Vi jobber hele tiden med å skape en god arbeidsplass for alle våre ansatte. For oss innebærer det et trygt og godt arbeidsmiljø hvor du kan utvikle deg som menneske og fagperson. Hos oss skal du glede deg til å gå på jobb. Det skaper smil, og smil smitter.

Oppdatert og trygg

I Oris Dental står opplæring og faglig utvikling sentralt. Vi tror faglig oppdaterte, trygge og fornøyde medarbeidere skaper et godt miljø hvor pasienten føler seg trygg og ivaretatt. For å sikre at alle våre medarbeidere har mulighet til å vokse og utvikle sin kompetanse, har vi etablert Oris Academy, et omfattende kompetansetilbud for alle i hele tannhelseteamet.

Oris Academy er en essensiell del av vårt DNA, og en viktig bidragsyter til at vi i dag er landets største private fagmiljø innen tannhelse med både fysiske og digitale kurstilbud. Vår overordnede visjon er å heve den faglige standarden i tannhelsebransjen ved å kurse, promotere og inspirere til faglig utvikling – internt og eksternt.

For oss er «nerd» en hedersbetegnelse, og vi jobber kontinuerlig for å sikre en kompromissløs lidenskap for faget. Det betyr faglig integritet, dedikert nysgjerrighet, og ikke minst raus deling av kunnskap på tvers av klinikker, roller og fagfunksjoner. Vi er best når vi spiller på lag!

I vår profesjon blir man aldri helt utlært. Derfor heier vi på, og oppmuntrer til nysgjerrighet blant alle våre medarbeidere.

Les mer om Oris Academy

Vurderer du å selge din klinikk?

Det er ingen tvil om at tannhelsebransjen er i endring, og det samme gjelder pasientenes forventninger til oss som tannhelsepersonell og tjenestetilbydere. Det er mange gode grunner til hvorfor det kan være lurt å være del av et større fellesskap som kan støtte og styrke klinikken.

1

Et stort og faglig nettverk

I Oris Dental knyttes fagmiljø fra små og store klinikker sammen, slik at alle blir en del av et utviklende og stimulerende tannhelseteam. Vi tar vare på fagfolkene slik at de er godt rustet til å ta vare på egne pasientener.
2

Kompetanseheving satt i system

I Oris Academy jobber vi kontinuerlig med kompetanseheving og jevnlig inspirasjon for alle i tannhelseteamet, gjennom fysiske og digitale kurs. Å lykkes i klinikk krever mer enn odontologisk kompetanse. Derfor tilbyr vi kurs i bredden av det arbeidshverdagen består av.
3

Et stort og dyktig støtteapparat

I Oris Dental får du et solid støtteapparat som hjelper med blant annet fakturering, digitalisering, markedsføring, personalansvar, oppfølging og videreutvikling av medarbeidere. Vi har gode støttesystemer for å gjøre hverdagen enklere og bedre på en rekke områder på din klinikk.

Nysgjerrig på 
Oris Dental?

Det er mange gode grunner til hvorfor det er lurt å være del av en større tannhelsekjede, både for deg som klinikkeier og for dine medarbeidere.

Bli en del av oss

Bærekraft

I Oris Dental er/står bærekraft og samfunnsansvar sentralt. Vi skal bidra til bærekraftig og langsiktig verdiskapning med fokus på miljø og klima, samt sosiale og økonomiske forhold. Dette skal gjenspeiles i alt vi gjør, og våre medarbeidere skal få den opplæringen og støtten de trenger for å utøve vårt samfunnsansvar. Vår innsats fokuserer på å minske vårt økologiske fotavtrykk, støtte sosial rettferdighet, og opprettholde høye etiske standarder.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft her