Sara Aalberg – HR Advisor

– Et godt arbeidsmiljø er ferskvare og noe vi jobber med å bevare

Sara jobber på kontoret i Trondheim, men støtter ledere fordelt på over 80 klinikker i hele Norge i HR-relaterte spørsmål. I HR-avdelingen er det tre ansatte, og ifølge Sara er de et veldig godt team.
–  HR er summen av alle prosessene som handler om menneskene som jobber hos oss. Det er todelt, både i form av systemer og struktur, men også menneskelige relasjoner.

I Oris Dental er vi opptatt av å fremme og styrke den lokale ledelsen, som innebærer at vi ikke går inn og overtar i prosesser, men støtter og rådgir. Det er noe med å være tett på de man skal lede, for sammen å skape en trygg arbeidsplass med et godt og dynamisk miljø. 

Sara er systemeier innen HR, som vil si at hun har ansvaret for HR sine systemer og utvikling av disse.

– Jeg jobber mye tverrfaglig sammen med andre fagfunksjoner, for å etablere gode systemer og strukturer. Det kan for eksempel være samarbeid med IT om integrasjon mellom systemer, eller prosjektarbeid med markedsavdelingen om Employer Branding. Vi er mange støttespillere innen ulike fagretninger som jobber for å sikre gode og trygge arbeidsplasser for våre medarbeidere. En del av dette handler også om hvordan vi kan sikre god kommunikasjon og trygghet i oppkjøpsprosesser. Når vi i Oris Dental skal kjøpe en etablert klinikk sier det seg selv at det melder seg mange spørsmål hos de som jobber der. Gjennom årene har vi fått god erfaring med dette, og vet at åpen og trygg dialog er nøkkelen til suksess, forteller HR-rådgiveren

Hviler ikke på laurbærene

Som overordnet ansvarlig for rekruttering i Oris Dental, er hun opptatt av et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere. 

– Medarbeiderundersøkelsene viser at vi har veldig fornøyde medarbeidere, og det skal vi hele tiden jobbe for å ivareta. Selv om vi naturlig nok er veldig glad for at medarbeiderne våre trives i Oris Dental, kan vi ikke hvile på laurbærene og tenke at det kommer av seg selv. Et godt arbeidsmiljø er ferskvare og det tar vi på alvor, understreker Sara. 

Hun påpeker at store deler av et godt arbeidsmiljø handler om trygghet. 

– Derfor har vi stort fokus på å støtte våre klinikkledere i utførelsen av lederrollen, slik at de kan lede på en trygg og god måte. Det skaper trygge medarbeidere, som igjen skaper trygghet overfor pasientene. 

Årets Lagspiller 

– De interne verdiene våre handler om Oris Dental som arbeidsplass og hvordan vi som jobber her ser på og samhandler med hverandre. Hvis jeg må velge én verdi jeg setter høyt, må det være “På Lag”, fordi det på mange måter er selve kjernen i den interne kulturen vår. På hovedkontoret i Trondheim, hvor jeg jobber, er vi alle dedikert til å spille hverandre gode, og selvfølgelig spille klinikkene gode. 

Nysgjerrige på ledige stillinger i Oris Dental? Se her! (CTA – Åpne i ny fane, hvis stilling ikke er tilgjengelig?)

Ved inngangen av 2024 ble Sara kåret til Årets Lagspiller av kollegaene ved hovedkontoret. Hvis hun skal forklare hvorfor akkurat hun oppleves som en tydelig lagspiller, tror hun det er fordi hun er nysgjerrig på en positiv måte, og at hun bidrar til et godt arbeidsmiljø.

– Jeg tenker ikke at mine oppgaver er viktigere enn andres oppgaver, og ser viktigheten av at vi spiller hverandre gode. For meg er Oris Dental en perfekt jobbmatch, der jeg får brukt meg selv på en rekke ulike områder. Her får man aldri høre at “Nei, det kan vi ikke gjøre, for det har vi aldri gjort før”. 

Sara mener Oris Dental er et veldig godt eksempel på at det er lov å utfordre og å tenke nytt. 

– Selv om vi i dag er en stor og profesjonell organisasjon, har vi fortsatt en del gründerånd og -energi over oss. Det gjør at vi er i kontinuerlig vekst og utvikling, og det er kjempespennende. Jeg liker også å tenke at jeg kan påvirke mitt eget arbeidsmiljø, og er derfor bevisst på å bidra til at jeg og mine kolleger har en god tone og relasjon. Jeg tør å påstå at vi ler mye sammen, og det er viktig. I tillegg har jeg en utrolig god og sterk leder som utfordrer og støtter meg. Det er nesten som å ligge på hjul bak den som leder i Tour de France. Jeg blir inspirert og motivert av å ha en rollemodell som tråkker opp og baner vei, sier HR-rådgiver Sara Aalberg.