Samfunnsansvar - ORIS Dental
Klinikker

VISJON OG VERDIER

shutterstock_268932410
shutterstock_314124986
Vår visjon
Visjonen er den retningen vi ønsker å gå i. Vår visjon er:
ORIS Dental Hinna Park og Madla skal være det ledende tannhelsesenteret.

Våre verdier
Verdiene skal drive oss fram mot visjonen, gjøre oss tydelige overfor omverdenen, og hjelpe oss til å ta beslutninger i hverdagen. Våre verdier er:
Trygg – Engasjert – Nyskapende – Lagspiller