Bestill time

KURSHOLDERE: Hauk Øyri, spesialist i oral kirurgi og oral medisin
Tore Berset, spesialkompetanse innen implantatprotetikk
Torje Kanstad, sykepleier
STED: Oris Dental Harstad
KURSINNHOLD: Live kirurgi, live protetikk med intraoral scanning, behandlingplanlegging – protetikk, kirurgi og radiologi, hands-on trening på modell, medisinke vurderinger/anamnese og medikamentbruk. 
Det er et eget paralellprogram for tannhelsesekretærer om bl.a hygiene, steril oppdekking og påkledning, pasientinformasjon.
SOSIALT PROGRAM: Etter kurset på fredag tar vi en velfortjent middag på «De Fire Roser», en Michelin-verdig restaurant i Harstad sentrum. Lørdag blir det en uformell og uforpliktende samling for de av kursdeltakerene som blir værende i Harstad til søndag. Dette var en stor suksess i 2018!
PRIS: Tannleger 12.500,- 
Medfølgende sekretær 2.800,- 
INKLUDERT: Todagers utdannelse i implantatkirurgi. og protetikk med tre erfarne kursgivere, samt lunsj, middag, kaffepause og kursmateriell.
NTF-TIMER: 12
PÅMELDING: www.nobelbiocare.com/education