Bestill time

Foreleser: Sigurd Svalestad / Tannlege og lege

Målgruppe:
Tannpleiere, tannhelsesekretærer og tannlegeassistenter.

Kursinnhold:
Lokalanestetikas virkemåte, anatomi, injeksjonsteknikker ved infiltrasjonsanestesi, praktisk trening, potensielle komplikasjoner og førstehjelp.

Kurset går over 3 dager og gir deltakerne det nødvendige teoretiske grunnlaget for å kunne gi infiltrasjonsanestesi i munnhulen på en trygg og effektiv måte. Det blir også litt praktisk trening på kurset, men den kliniske mengdetreningen må i hovedsak innøves på pasienter på egen klinikk og med veiledning fra tannlege der. Kursdeltakerne vil få tilsendt et kurskompendium i forkant av kurset som det må settes av tid til å lese.
I etterkant av kurset gjennomfører kursdeltakerne en skriftlig kunnskapsprøve og 20 anestesiprosedyrer på sin klinikk før kurset anses som bestått.

Om kursholder:
Svalestad er utdannet tannlege fra Universitetet i Bergen i 1998 og lege fra samme universitet i 2006. Han har mange års klinisk erfaring som privatpraktiserende tannlege ved flere tannlegepraksiser.

I forkant av 2 kontingenter i Afghanistan som tannlege for de norske og allierte ISAF-styrkene jobbet han også en periode på Oris Dental Madla (daværende Tannlegesenteret Madlagården). Svalestad har også lang erfaring som lege både ved Stavanger Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus, og i 2015 ble han spesialist i medisinsk radiologi. For tiden er han sjef for Forsvarets tannhelsetjeneste, overlege ved nevroradiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus og konsulent for Aleris røntgen.

Svalestad holder jevnlig kurs i lokalanestesi for tannpleiere og tannhelsesekretærer over hele landet. Han holdte i fjor samme type kurs for deltakere fra Oris Dental på Oris Academy avd. Madla.

Påmelding: academy@orisdental.no