Bestill time

Date: 20.09.2018 09:00 – 21.09.2018 15:00
Course no: N1805
Language: Norwegian

Det er 1 ledig plass på kurset.

Straumann® Smart

MÅLSETTING:

Kursdeltakerne skal etter gjennomgått kurs:

• på en vitenskapelig og velprøvd måte kunne selektere pasienter for behandling.

• selvstendig kunne utføre enklere typer av implantatkirurgisk behandling

• forstå og forebygge risiko og komplikasjone.

MÅLGRUPPE:

Kurset er rettet mot allmenntannleger som ønsker kompetanse til å utføre enkle typer av implantatkirurgisk behandling. Tidligere implantatprotetisk erfaring er en fordel.

KURSPLAN:

To dager med kombinert teori og kirurgiske undervisningssesjoner, hands-on trening og live-kirurgi, optimal snittføring og suturering. Det blir lagt stor vekt på sterilitet og hygiene. Hands-on implantatinstallasjon på grisekjever. Kurset inkluderer tilgang til Straumann Smart online education.

KURSET TELLER:

11 timer i NTFs etterutdanningssystem.

KURSINNHOLD:

En blanding av teori og praksis med vekt på pasientbehandling som deltakerne er tilstede på.

• Pasientseleksjon og protetisk behandlingsplanlegging.

• Medisinske og farmakologiske faktorer.

• Osseointegrering, biologiske aspekter og prinsipper.

• Implantatinstallasjon; steg for steg.

• Organisering og rutiner før operasjon.

• Hands-on trening på grisekjever og modell.

• Postoperative rutiner og oppfølging av implantatpasienten.

KURSET INKLUDERER STRAUMANN SMART ONLINE EDUCATION:

• Unik 24/7 mulighet for selvstudium.

• Eksklusiv tilgang på praksisrettet læringsmatriale: Interaktive PDF’er, omfattende implantatrelatert klinisk teori og informasjon om steg for steg bruk av Straumann® basis produkter.

• Kliniske filmer.

• Sjekklister, redigerbare skjemaer til bruk i klinikken, pasientinformasjon.

• Teknisk produktinformasjon.

• Kunnskapstester.

• Tilgang til utvalgte ITI Online Academy læringsmoduler

SOSIAL AKTIVITET:

Første kurskveld har vi en felles middag for deltakere, forelesere og kursarrangør.

Speakers

Astrid Eielsen
TSMG Madlagården/Akademiet
Hafrsfjord
Norway

Eirik Aasland Salvesen
TSMG Madlagården/Akademiet
Hafrsfjord
Norway

Pia Selmer-Hansen
TSMG Madlagården/Akademiet
Hafrsfjord
Norway

Paul Åsmund Vågen
TSMG Madlagården/Akademiet
Hafrsfjord
Norway

Mary-Ann Vangsnes
TSMG Madlagården/Akademiet
Hafrsfjord
Norway

Target group
Dentists

Product segments
Surgery

Tuition

NOK 14.500

Participants
12

Event place
TSMG-akademiet, Tannlegesenteret Madlagården

Organizer
Straumann AS

Klikk her for påmelding