FINN DIN KLINIKK
BESTILL TIME

Tannregulering

Tilbake til alle
Tannregulering for barn Tannregulering for voksen Usynlig tannregulering

Tannregulering for barn

Tannregulering er en behandlingsmåte som benyttes for å rette opp tenner som står feil i forhold til hverandre, som underbitt, overbitt, kryssbitt, mellomrom og andre feilstillinger. Vårt mål? Godt bitt og flotte smil! For å nå dette målet benytter vi moderne kjeveortopediske behandlingsprinsipper og moderne utstyr.

I Oris Dental har vi både kjeveortopeder, allmenntannleger, tannpleiere, kirurger og andre spesialister, noe som betyr at vi kan dekke behovet for hele familien. Vi tilpasser gjerne avtalene slik at alle kan møte samtidig.

I Norge blir om lag hvert tredje barn behandlet med tannregulering. Det er flere ulike typer bittfeil, og de aller fleste behandles når barnet er mellom 10 og 13 år. I noen tilfeller er det imidlertid nødvendig med behandling fra 7 til 9 års alder, dersom dette kan forhindre en forverring av bittforholdene. Hvert barn blir vurdert av en spesialist, og et behandlingsforløp blir lagt opp. Selve behandlingstiden varierer fra person til person.

Konsultasjon
Alle pasienter får først en konsultasjonstime hos oss. Til denne timen er det viktig at en foresatt følger pasienten. Det vil da bli tatt et OPG, og dere vil bli forelagt et behandlings- og kostnadsoverslag. Her er det store variasjoner mellom de enkelte pasienter og mellom barn og voksne.

Før behandling: Analyse
For å kunne gjøre en grundigere vurdering og lage en detaljert behandlingsplan trenger kjeveortopeden avstøp til studie/gipsmodeller, fotos og flere røntgenbilder.
Dette kreves også fra HELFO som dokumentasjon på bittfeilens alvorlighetsgrad.

På grunnlag av denne analysen avgjøres bl.a. om det vil være nødvendig å fjerne tenner i forbindelse med tannreguleringen. Vi vil alltid prøve å unngå tanntrekking og diskuterer alternative løsninger med pasienten og foresatte der det er mulig. Vi vurderer blant annet kjevens vekst, tennenes plassforhold og ansiktsprofil under denne analysen. Ønske om et stabilt behandlingsresultat er det også viktig i vurderingen

Henvisning
Barnas bittutvikling vurderes av skoletannlegen/tannpleieren og barna henvises derfra til spesialist. Husk å ta med skriftlig HELFO-godkjent henvisning fra offentlig tannklinikk på konsultasjon. Den må ikke være eldre enn 1 år gammel.

Dette er nødvendig for at pasienten/barnet skal få trygdekasserefusjon.

Det er viktig at ikke pasientene henvises for sent for at den beste mulige behandling skal kunne tilbys. Dersom en bittfeil behandles i rett tid, kan man ofte kunne utnytte veksten på en gunstig måte og ved det oppnå et godt resultat.

Det er også lettere å unngå trekking av permanente tenner dersom behandling settes i gang i tide. Det er sjelden at bittfeil er noe barna «vokser av seg», og dessverre mer vanlig at de forverrer seg med årene. Det er særlig ved store overbitt og kryss-bitt at vi ønsker å sette i gang med behandling tidlig. Vanligvis vil en kjeveortopedisk behandling av barn ta fra 1.5 til 3 år. Vi vil alltid prøve å begrense behandlingstiden mest mulig, men ønsker heller ikke å avslutte før vi har oppnådd et fullverdig resultat av optimal kvalitet.

For informasjon om behandlingsalternativer henviser vi til vår spesialistforenings nettsider

På disse tannklinikkene kan vi hjelpe deg med Tannregulering for barn