Bestill time

Ved tannlegebesøk sitter behandleren tett på ansiktet til pasienter, og utsettes for sprut fra pasientenes munn når det jobbes med roterende instrumenter og vannkjøling. Dersom vi ikke bruker nødvendig verneutstyr og tar tilstrekkelige forholdsregler, er det økt risiko for smitte, særlig luftveissykdommer. Dette gjelder i også normalsituasjon, ikke bare i en pandemi.

For at tannlegebesøket skal være trygt for våre pasienter og medarbeidere, har vi gode hygienerutiner, bruker engangsutstyr og følger anbefalte smittevernsrutiner

Kostnader av engangsutstyr inkluderer alle nødvendige tiltak ved klinikk (åndedrettsvern, ekstra munnbind, visir, forkle osv.), som skal sikre at tannlegebesøket er trygt. Ved konsultasjoner og undersøkelser som ikke skaper dannelse av aerosol, benyttes det mindre utstyr og kostnaden er lavere. 

Enkelte klinikker vil i perioder kunne ha et forsterket/utvidet smittevern, og mer omfattende bruk av engangsutstyr dersom lokale forhold tilsier at det er anbefalt. Helsemyndighetenes gjeldende anbefaling er forsterkede smittevernstiltak dersom det er økt luftveissmitte (f. eks. Covid-19) lokalt.

Det er vårt ansvar å sørge for en trygg og sikker arbeidsplass for våre medarbeidere. Tannklinikkene skal være trygge og sikre å besøke for våre pasientene.

Vi ønsker deg velkommen til oss for trygg og sikker tannbehandling.

Kort ventetid

Få time når det måtte passe for deg! Våre klinikker har lange åpningstider og kort ventetid.

Behagelig

Lider du av tannlegeskrekk? Fortvil ikke, sammen finner vi gode løsninger for ditt behov.

Pasient i fokus

Fra øyeblikket du kommer inn, til det øyeblikket du forlater klinikken, skal du føle deg ivaretatt.