Mens første halvdel av 2024 rundes av med hektiske uker på vei inn i sommeren, ser vi tilbake på månedene som har gått både for å feire det vi har oppnådd, og planlegge for de neste seks. Vi har alltid ambisjoner om å bli bedre.

Styrket faglig felleskap

Det er mye å feire etter de to kvartalene som har gått, blant annet utviklingen vår i Skandinavia. I tillegg til å ha forsterket og utvidet organisasjonen vår i Sverige, har vi også tatt de første stegene inn i Danmark. Det gjør oss ikke bare i stand til å tilby premium tannbehandling til flere pasienter, men sikrer også et enda sterkere faglig fellesskap på tvers av landegrensene. For Oris Academy er det særlig gledelig, med det beste fra tre land som grunnlag for kurstilbud og videreutvikling. Vi har allerede gjennomført første samling med bidrag fra alle land og ser fram mot en ny norm. 

Utvidet lab-tilbud

For å sikre tannhelse på pasientenes premisser videreutvikler vi kontinuerlig hvert eneste ledd i pasientreisen. Et av de mer usynlige leddene for pasienten, men likevel avgjørende ved mange former for behandling, er arbeidet som gjøres ute på de tanntekniske laboratorierene. Vår lab-kjede, Proteket, er kritiske for kvaliteten og hastigheten ved behandlinger som eksempelvis innebærer en tannerstatning. Denne våren har Proteket utvidet med nye laboratorier og cutting edge produksjonsfasiliteter i innlandet. Det betyr at vi øker vår lokale tilstedeværelse samtidig som kvaliteten øker for pasienten i stolen.  

Kvalitetsledelse og intern utvikling

Gode menneskemøter på klinikk avhenger av fornøyde og trygge medarbeidere. I Oris Dental støttes tannhelsepersonellet av et bredt team, et lag bestående av blant annet HR, drift, økonomi, IT, marked og prosjektansvarlige. Dette halvåret har vi hatt stort fokus på kvalitetsledelse og intern evaluering. I et selskap i konstant vekst må vi hele tiden ha fingeren på pulsen. Er systemene våre rigget for morgendagen? Har vi en feedback-kultur som sikrer at vi er et steg foran til enhver tid? Finnes det synergier mellom klinikkene og administrasjonen som vi ikke har utnyttet ennå? Over sommeren møtes blant annet alle ledere og mellomledere i hele organisasjonen til Oris Dental Summit, der årets tema er nettopp synergier.

Synergiene mellom tannhelsepersonellet og administrasjonen vår er avgjørende.

Hektisk høst i horisonten

Det er alltid spennende å gjøre opp status halvveis i året. Er vi på merket eller må vi galoppere inn i høsten for å nå målene for året? I en allerede hektisk arbeidshverdag er det kjekt å kunne svare at vi er i rute med både enkeltplaner og langsiktige prosjekter. Et resultat signert et fantastisk dyktig team på over 1600 lagspillere. Høsten blir tradisjon tro ikke mindre hektisk, med både nye klinikker, spennende kampanjer og hårete prosjektmål. Takket være nevnte team kan vi heldigvis gå den i møte med noe tilnærmet hvilepuls.

Tusen takk til alle dyktige lagspillere  – og ikke minst pasientene som gir oss tilliten til å ta vare på den viktige munn- og tannhelsen hver eneste dag!

God sommer,
Eirik Aasland Salvesen