Bestill time

Sist oppdatert 08.02.2021

Ja, det er trygt å besøke tannlegen. I Oris Dental har vi en fagledelse som sørger for å utarbeidede rutiner som bidrar til å trygge hverdagen, både for våre kollegaer og for deg som pasient.

To read this in english:

English version

Våre anbefalinger og retningslinjer i forbindelse med smittevern ved tannbehandling

Når kan jeg og når kan jeg ikke komme til tannlegetime?

 • Har du symptomer på eller fått konstatert luftveisinfeksjon?
 • Er du hjemmeisolert?
 • Er du i karantene?
 • Er du definert som «nærkontakt» til en bekreftet med covid-19?
 • Har du vært i utlandet de siste 10 dagene (gjelder alle land uansett fargekode)?
 • Mistenker du at du er smittet med korona?

✗ – Dersom svaret er Ja på et av spørsmålene, skal behandling foregå på tannklinikk for smittede pasienter ved akutt behov for behandling.

✗ – Ved usikkerhet rundt et eller flere av punktene følges samme rutine.

✗ – Ved egenopplevd mistanke om smitte, bør besøk på tannklinikken vente.

✓ – Dersom svaret er Nei på alle spørsmål antas pasienten å være frisk, og kan behandles hos oss med gjeldende smittevernsrutiner.

Foresatte eller andre som skal følge pasienten må også kunne svare Nei på de samme spørsmålene.

Jeg trenger tannlegetime, hva gjør jeg nå?

Det er viktig for oss at du bestiller time per telefon, e-post eller via booking-skjema på nettsidene våre. Ikke oppsøk klinikken fysisk for timebestilling. Dette gjør vi for å unngå unødvendig besøk og der igjen begrense potensiell smitte.

Finn din klinikk

Jeg har fått time, er det noe spesielt jeg må ta hensyn til når jeg ankommer klinikken?

Dersom det ikke er medisinsk nødvendig ønsker vi at du kommer inn på klinikken alene. Eventuelt følge bes vente på utsiden om det er praktisk mulig. Ta gjerne kontakt med oss om dette er utfordrende.

Møt opp rett før timen din og ikke opphold deg unødvendig lenge på venterommet. Sørg også for god håndvask / desinfeksjon i det du ankommer klinikken.

Inne på venterommet ber vi deg forholde deg til 1-metersregelen, altså at du holder god avstand til andre pasienter. Når vi roper deg opp kommer vi dessverre ikke til å håndhilse på deg, selv om vi er veldig glade for å se deg! Mobiltelefonen er en smittekilde – vennligst la den ligge urørt i lommen/vesken.

Mannlig tannlege ved Oris Dental med god kunnskap om trekking av visdomstenner.

Hva kan jeg forvente under timen min?

Du er trygg i behandlingssituasjonen hos oss med våre rutiner og prosedyrer. Vi vil nok se litt annerledes ut enn du er vant til, da vi har ekstra smittevernsutstyr på i denne perioden. Men vi er fortsatt de samme blide, hyggelige menneskene bak utstyret!

Alle pasienter må skylle med et spesielt munnskyllemiddel for at vi skal redusere risikoen for dråpesmitte under behandling, og det kan hende vi legger på en beskyttelsesduk over munnen din slik at kun de tennene som skal behandles er synlige.

Vi bruker noe lengre tid pr. behandling for å kunne utføre alle våre prosedyrer korrekt. Dette for din og vår trygghet.

Jeg er ferdig med timen, hva skjer nå?

Vi tilbyr betalingsløsning per SMS, og oppfordrer deg til at du benytter deg av denne tjenesten for å unngå unødvendig besøk i resepsjonen. Spør din behandler om dette. Sørg for at du på vei ut også vasker hendene godt eller desinfiserer dem.

Ta gjerne kontakt med oss pr telefon hvis du trenger avklaring rundt disse punktene. Du som pasient kan være sikker på at vi gjør vårt ytterste for å sørge for din og vår sikkerhet, og vi gleder oss til å treffe deg igjen!

Forsterket smittevern

Oris Dental har valgt å følge anbefalingene fra Helsedirektoratet om et forsterket smittevern på våre klinikker under Covid-19 pandemien. Oris Dental sitt smittevernsdirektiv sikrer deg som pasient, våre ansatte og samfunnet generelt mot smittespredning. Vi har ekstra hygienerutiner for å sikre alle som besøker våre klinikker i denne perioden.

Vårt hygienetillegg er nå på 350,-.

Mer informasjon om koronaviruset (COVID-19) finner du via FHI her. Ved interesse kan man lese artikkel på tannlegeforeningen sine nettsider, hvor de også skriver at det er trygt å gå til tannlegen.

English version

Updated January 24th 2021

Dear patient.

It’s safe to go to the dentist. We have thorough routines for infection control so that we can treat our patients. There are, however, some important information we want you to know.

 • If you don’t have an appointment but would like to book one, we ask you to contact us via email or telephone and avoid the reception area.
 • We urge you to not enter the waiting room until your appointment time, and that you stay in safe distance from other patients. We will not shake your hand when we call your name, but that does not mean we are not happy to see you!
 • We ask you kindly not to spend unnecessary time at the clinic, and please wash your hands and/or use hand disinfection upon entering and leaving the clinic. 
 • We offer payment options via SMS, and recommend that you use this service so we can reduce the activity at the reception area.
 • The mobile phone is a source of infection – please leave it untouched in your pocket / purse until after treatment.

Can I come to my appointment, or should I reschedule?

✗ – Do you have symptoms, or have you been diagnosed with a respiratory infection?

✗ – Are you in home isolation?

✗ – Are you in quarantine?

✗ – Are you defined as «close contact» to someone confirmed with covid-19?

✗ – Have you been abroad during the last 10 days (applies to all countries regardless of color code)?

✗ – Do you suspect that you are infected with corona?

✗ – If the answer is Yes to one or more of the questions, and there is an urgent need for dental treatment, the treatment should take place at a dental clinic for infected patients.

✗ – If there is uncertainty about one or more of the points, follow the same routine.

✗ – In case of suspicion of infection, a visit to the dental clinic should wait.

✓ – If the answer is No to all questions, the patient is assumed to be healthy, and can be treated according to routines for infection control.

Parents and others who accompany the patient must also be able to answer No to the same above mentioned questions.

Best regards,
Oris Dental

Finn din klinikk

Ta kontakt med en av våre klinikker