Bestill time

Tannregulering for barn er en svært vanlig tannbehandling. I Norge blir om lag hvert tredje barn behandlet med tannregulering.

Tannregulering for barn

Bestill time

Når er det behov for tannregulering for barn?

Behandling med tannregulering kan være nødvendig for å rette opp for eksempel bittfeil eller tenner som vokser skjevt. Foruten de praktiske fordelene ved rette tenner, vil vi under behandling også ha fokus på å få til et estetisk godt resultat.

Blant barn som behandles med tannregulering er de aller fleste mellom 10 og 13 år, men det kan også være nødvendig med tannreguleringsbehandling så tidlig som fra 7 til 9 års alder. Når vi anbefaler behandling med tannregulering hos de yngste barna, er dette for å forhindre en forverring av bittforholdene. For øvrig er det også lettere å unngå trekking av permanente tenner dersom behandling settes i gang i tide. Bittfeil er sjelden noe barna vokser av seg, og det er dessverre mer vanlig at dette forverrer seg med årene.

Hvor lenge må barnet ha tannregulering?

Vi prøver alltid å begrense behandlingstiden mest mulig, samtidig som at vi er nøye på å ikke avslutte før vi har oppnådd et fullverdig resultat av optimal kvalitet. Vanligvis vil en kjeveortopedisk behandling av barn ta fra 1,5 til 3 år.

Hvert barn blir vurdert av en spesialist, og et behandlingsforløp blir lagt opp. Etter denne vurderingen er gjennomført, vil dere også få anslått forventet behandlingstid.

Hva er prisen på behandling med tannregulering?

Prisen på tannreguleringsbehandlingen vil, naturlig nok, variere ut ifra behandlingsforløp. Det er likevel godt å vite at man ofte har krav på å få dekket en del av utgiftene av HELFO.

For å oppfylle kravene om refusjon av utgifter, må dokumentasjon være på plass. Blant annet er det viktig at dere tar vare på den skriftlige HELFO-godkjente henvisningen dere eventuelt har fått fra den offentlige tannklinikken. Denne henvisningen må ikke være eldre enn 1 år og skal tas med til timen hos oss.

Tannlegen hos Oris Dental vil også ta vare på bilder, røntgenbilder og eventuelle avstøp – da disse kan fungere som dokumentasjon for HELFO.

Når dere kommer til oss, vil vi kunne gi dere mer utfyllende informasjon og svare på spørsmål om HELFO-støtte. Derfor er det også viktig at de foresatte er med til den første timen hos oss.

Les mer om tannregulering på nettsiden til vår spesialistforening, og bestill time for konsultasjon hos din nærmeste Oris Dental klinikk!

Klinikker som tilbyr denne behandlingen