Redegjørelse i henhold til åpenhetsloven

Hos Oris Dental er vi stolte av vår forpliktelse til samfunnsansvar og bærekraftig utvikling. Vi arbeider kontinuerlig for å tilpasse våre prosesser og ta nødvendige grep for å påvirke positivt både internt og eksternt. Gjennom åpenhet og transparens følger vi åpenhetsloven, som sikrer gode arbeidsforhold, miljøvern og forsvarlig drift. Vi erkjenner at bærekraft er en pågående prosess, og vi vil fortsette å samarbeide med våre medarbeidere, partnere og interessenter for å nå våre etiske og samfunnsmessige mål. Sammen skaper vi en mer ansvarlig og bærekraftig fremtid.