Åpne kurs for tannhelsepersonell

Åpne kurs for tannhelsepersonell

Delta på kurs og foredrag hos Oris Academy

Anerkjente fagspesialister med sterk formidlingsevne

Åpent for alle som ønsker å delta

Kurskatalog


Oris Academy inviterer deg til kurs i Harstad

Veien fra riktig diagnose
til god prognose

Dato:30/3 2023 kl. 15.30-20.00
Sted: Oris Dental Harstad Torv

Kursholder:
Dyveke Knudsen, spesialist i endodonti

Målgruppe: Tannleger i og utenfor Oris Dental

Tips og triks til en forutsigbar og optimal endo. En fin blanding av teori, hands-on og kasus!

• Undersøkelse, diagnose og plan. Hvordan finne riktig tann?
• Tips til en forutsigbar og optimal endo. Hvordan kan vi gjøre endo med lave skuldre og best mulig prognose?
• Hands-on med WaveOne Gold filsystem og andre kompletterende produkter for hele den odontiske behandlingen.
• Kasuspresentasjoner og oppsummering.

Ta gjerne med kavumpreparert tann om du kan.
Ta med lupebriller hvis du har
.

For mer informasjon og påmelding, trykk Endo.

Kursavgift kr. 1.150
For tannleger i Oris Dental kr. 650

Oris Academy inviterer deg til kurs i Oslo

Periimplantitt
– nøkken i paradis

Dato: 5/5 2023 kl 09.00-15.30
Sted: Plandent, Østensjøveien 27, Oslo

Forelesere:
Malene Øen, spesialist i periodonti
Kristian Lind, spesialist i periodonti
Armin Selimovic, spesialist i periodonti

Målgruppe:
Tannleger og tannpleiere i og utenfor Oris Dental

Kursinformasjon:
Dette er kurset for alle behandlere som ser tannimplantater i sin kliniske hverdag. Historien om periimplantitt er kort og mørk, og behandlingen er i beste fall usikker.
Men hva vet vi?

Påmelding tannlege
Påmelding tannpleier
Ved påmelding sender vi deg kursinfo og program. Ønsker du det tilsendt først, send mail til [email protected]

Kursavgift
tannleger kr. 6.000 /tannleger i Oris kr. 4.200
Kursavgift tannpleier kr. 3.000 /tannpleiere i Oris kr. 2.100

Våre sponsorer er: Labrida | Nobel Biocare | Dentsply Sirona | EMS | StraumannGroup | Proteket.

Malene Øen
Kristian Lind
Armin Selimovic

Oris Academy inviterer deg til kurs i Oslo

Veien fra riktig diagnose
til god prognose

Dato:11/5 2023 kl. 15.30-20.00
Sted: Plandent, Østensjøveien 27, Oslo

Kursholder:
Dyveke Knudsen, spesialist i endodonti

Målgruppe: Tannleger

Tips og triks til en forutsigbar og optimal endo. En fin blanding av teori, hands-on og kasus!


• Undersøkelse, diagnose og plan. Hvordan finne riktig tann?
• Tips til en forutsigbar og optimal endo. Hvordan kan vi gjøre endo med lave skuldre og best mulig prognose?
• Hands-on med WaveOne Gold filsystem og andre kompletterende produkter for hele den odontiske behandlingen.
• Kasuspresentasjoner og oppsummering.

Ta gjerne med kavumpreparert tann om du kan.
Ta med lupebriller hvis du har.

For mer informasjon og påmelding, trykk Endo.

Kursavgift kr. 1.150
For tannleger i Oris Dental kr. 650

Oris Academy inviterer til kurs i Trondheim

Posterior oppbygging med
Injection Moulding Technique

Dato:23/5 2023 kl. 16-20
Sted: Trondheim

Kursholdere:
Wuba Kassahun, tannlege
Samir Kassahun, tanntekniker

Målgruppe:
Tannleger

Kurset Injectable MouldingTechnique gir deltakerne en god forståelse av teknikken for å lage komposittrestaureringer ved hjelp av injeksjonsstøping. Kurset fokuserer påbittheving, posterior oppbygging og attrisjonkasus.

Attrisjon, behov for posteriore oppbyggninger og bittheving er kjente utfordringer. Kurset viser bruk av denne teknikken og inkluderer hvordan korrigere feil i bittet, samt diskusjon om materialer og hvordan sikre at komposittrestaureringen passer godt for å gjenopprette funksjonalitet og estetikk.

Kurset er ideelt for tannleger som ønsker å bedre sin kunnskap og sine ferdigheter innen komposittrestaureringer

For påmelding trykk IMT Trondheim

Kursavgift kr . 2.200
Kr. 1.500 for tannleger i Oris Dental

Kurset er i samarbeid med GC

Wuba Kassahun

Samir Madrane

Oris Academy inviterer til kurs i Stavanger

Posterior oppbygging med
Injection Moulding Technique

Dato:7/6 2023 kl. 16-20
Sted: Oris Dental Madla, Madlamarkveien 2A, Hafrsfjord

Kursholdere:
Wuba Kassahun, tannlege
Samir Kassahun, tanntekniker

Målgruppe:
Tannleger

Kurset Injectable MouldingTechnique gir deltakerne en god forståelse av teknikken for å lage komposittrestaureringer ved hjelp av injeksjonsstøping. Kurset fokuserer påbittheving, posterior oppbygging og attrisjonkasus.

Attrisjon, behov for posteriore oppbyggninger og bittheving er kjente utfordringer. Kurset viser bruk av denne teknikken og inkluderer hvordan korrigere feil i bittet, samt diskusjon om materialer og hvordan sikre at komposittrestaureringen passer godt for å gjenopprette funksjonalitet og estetikk.

Kurset er ideelt for tannleger som ønsker å bedre sin kunnskap og sine ferdigheter innen komposittrestaureringer

For påmelding trykk IMT Madla

Kursavgift kr . 2.200
Kr. 1.500 for tannleger i Oris Dental

Kurset er i samarbeid med GC

Wuba Kassahun

Samir Madrane

I samarbeid med Nobel Biocare inviterer Oris Academy
deg til kurs i Harstad

Kom i gang med implantatbehandling
«Harstad-kurset»

Dato:9-10/6 2023
Sted: Oris Dental Harstad, Torvet 1B, Harstad

Kursholdere:
Hauk Øyri, spesialist i oral kirurgi og oral medisin
Tore Berset, tannlege

Målgruppe:
Tannleger og tannhelsesekretærer

Kurset legger stor vekt på å gi deg et minneverdig innblikk i implantatpasientens «reise» på klinikken. Det blir lagt opp til flere livebehandlinger, både kirurgi og protetikk, hver kursdag. Klinikken er oppdatert på alt av moderne utstyr som benyttes ved implantatbehandling, og dette vil bli demonstrert
under live-behandlingene.
Dette er et kurs for hele tannhelseteamet med eget parallellprogram for tannhelsesekretærer. 

For påmelding og mer informasjon, gå til Nobel Biocare.

Tannleger og medfølgende sekretær kr . 20.000.
Tannleger kr. 15.000.
Oris Dental har 30% rabatt på kursavgiften på Nobel Biocare sine kurs i Norge

Hauk Øyri

Tore Berset

Oris Academy inviterer deg til kurs i Stavanger

Tips & Triks
Next Level Endo

Dato: 31/8 2023 kl. 15.30-20.00
Sted: Oris Dental Madla, Hafrsfjord

Kursholder:
Dyveke Knudsen, spesialist i endodonti

Målgruppe: Tannleger

Hvordan utføre «vanskelig» endo med lave skuldre og optimalt resultat? Oppnå en forutsigbar og optimal endo. Kurset er en fin blanding
av teori, hands-on og kasus!

• Kavumpreparering og kanalsøk gjennom krone.
• Er det så farlig med en perforasjon?
• Behandling av oblitererte kanaler.
• Hvor viktig er egentlig apekslokator?
• Revisjon: når og hvordan?
• Resorpsjon: behandle selv eller henvise?
• Hands-on med WaveOne Gold filsystem og andre kompletterende produkter for hele behandlingen.

Ta gjerne med kavumpreparert tann om du kan.
Ta med lupebriller hvis du har.

For mer informasjon og påmelding, trykk NL Endo .

Kursavgift kr. 1.150
For tannleger i Oris Dental kr. 650

Oris Academy inviterer til kurs i Bergen

Posterior oppbygging med
Injection Moulding Technique

Dato: 6/9 2023 kl. 16-20
Sted: Oris Dental Nesttun, Østre Nesttunvegen 2, Bergen

Kursholdere:
Wuba Kassahun, tannlege
Samir Kassahun, tanntekniker

Målgruppe:
Tannleger

Kurset Injectable MouldingTechnique gir deltakerne en god forståelse av teknikken for å lage komposittrestaureringer ved hjelp av injeksjonsstøping. Kurset fokuserer påbittheving, posterior oppbygging og attrisjonkasus.

Attrisjon, behov for posteriore oppbyggninger og bittheving er kjente utfordringer. Kurset viser bruk av denne teknikken og inkluderer hvordan korrigere feil i bittet, samt diskusjon om materialer og hvordan sikre at komposittrestaureringen passer godt for å gjenopprette funksjonalitet og estetikk.

Kurset er ideelt for tannleger som ønsker å bedre sin kunnskap og sine ferdigheter innen komposittrestaureringer

For påmelding trykk IMT Nesttun

Kursavgift kr . 2.200
Kr. 1.500 for tannleger i Oris Dental

Kurset er i samarbeid med GC

Wuba Kassahun

Samir Madrane

Oris Academy inviterer deg til kurs i Stavanger

Implantathelse og tannpleier
– ett sterkt lag

Dato:14/9 2023 kl. 17-19
Sted: Oris Dental Madla, Hafrsfjord

Kursholder:
Caspar Wohlfahrt, spesialist i periodonti

Målgruppe: Tannpleiere

Vedlikehold av tannimplantater og tannpleierens rolle,
– et sterkt lag!
• Tidlig behandling av periimplantær sykdom er
avgjørende for et godt langsiktig resultat for pasienten.
• Hvorfor er vedlikeholdsbehandling av tannimplantater viktig?
• Når skal vi starte med vedlikeholdsbehandlingen?
• Pasientsamarbeid.
• Hva er viktig for en god vedlikeholdsbehandling av et implantat?
• Labrida BioClean – et godt alternativ til vedlikeholds-
behandling, med hands-on
• Kliniske kasus og vitenskapelig dokumentasjon

For påmelding, trykk Sterkt lag
Vær tidlig ute – få plasser og de tildeles fortløpende.

Kurset er kostnadsfritt

Kurset er i samarbeid med Labrida

Oris Academy inviterer deg til kurs i Oslo

Høna eller egget?
Protetikk og profylakse

Dato:15/9 2023 kl. 11-17
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo

Kursholdere:
Esha Katyayen, spesialist i periodonti
Ole-Petter Våge, tanntekniker
Andreas Rosberg, tannpleier

Målgruppe: Tannpleiere

Protetisk indusert perio og periimplantitt. Protetikk kommer
ofte som en konsekvens av mangelfull profylakse.
Hva skjer når pasienten får protetikk og har mangelfull profylakse?

• Utforming av protetikk og plater
• Hygienestatus før protetikk/implantater
• Materiallære, konvensjonell- og implantatprotetikk, hva finnes og hvilke ulemper/fordeler
• Sementitt
• Spylerom og kontaktpunkter.
• Hvordan sørge for ett effektiv renhold på klinikk og hjemme.

Tannpleiere i Oris Dental har 30% rabatt på kursavgiften.

For påmelding, trykk Profylakse

Kursavgift kr. 2.000
For tannpleiere i Oris Dental kr. 1.400

Kurset er i samarbeid med NSK | Novus Dental | Proteket

Esha Katyayen
Andreas Rosberg

Oris Academy inviterer deg til kurs i Harstad

Tips & Triks
Next Level Endo

Dato: 21/9 2023 kl. 15.30-20.00
Sted: Trondheim

Kursholder:
Dyveke Knudsen, spesialist i endodonti

Målgruppe: Tannleger

Hvordan utføre «vanskelig» endo med lave skuldre og optimalt resultat? Oppnå en forutsigbar og optimal endo. Kurset er en fin blanding
av teori, hands-on og kasus!

• Kavumpreparering og kanalsøk gjennom krone.
• Er det så farlig med en perforasjon?
• Behandling av oblitererte kanaler.
• Hvor viktig er egentlig apekslokator?
• Revisjon: når og hvordan?
• Resorpsjon: behandle selv eller henvise?
• Hands-on med WaveOne Gold filsystem og andre kompletterende produkter for hele behandlingen.

Ta gjerne med kavumpreparert tann om du kan.
Ta med lupebriller hvis du har.

For mer informasjon og påmelding, trykk NL Endo .

Kursavgift kr. 1.150
For tannleger i Oris Dental kr. 650

I samarbeid med Proteket Academy inviterer
Oris Academy deg til kurs i Oslo

Behandling av søvnapné

Dato:23/9 2023 kl. 9-16
Sted: Plandent, Østensjøveien 27, Oslo

Kursholder:
Tannlege Mona Gast
Multidisiplinær endontologi

Målgruppe:
Tannleger

Kurset fokuserer på behandling av snorking og søvnapnè, og klinisk behandlingsprosess med NOA-skinnen. Det er en fordel å bruke digitale avtrykk i behandling, men det er ikke et krav.

For påmelding og mer informasjon, trykk Søvnapné

Kursavgift*) kr. 3.800
Kr. 2.660 for tannleger i Oris Dental, kode ORIS30

Kursavgift *)
Kursavgiften refunderes
ved kjøp av 2 stk NOA innen 31/12-23Tannlege Mona Gast

Oris Academy inviterer deg til kurs i Oslo

Tips & Triks
Next Level Endo

Dato: 5/10 2023 kl. 15.30-20.00
Sted: Plandent, Østensjøveien 27, Oslo

Kursholder:
Dyveke Knudsen, spesialist i endodonti

Målgruppe: Tannleger

Hvordan utføre «vanskelig» endo med lave skuldre og optimalt resultat? Oppnå en forutsigbar og optimal endo. Kurset er en fin blanding
av teori, hands-on og kasus!

• Kavumpreparering og kanalsøk gjennom krone.
• Er det så farlig med en perforasjon?
• Behandling av oblitererte kanaler.
• Hvor viktig er egentlig apekslokator?
• Revisjon: når og hvordan?
• Resorpsjon: behandle selv eller henvise?
• Hands-on med WaveOne Gold filsystem og andre kompletterende produkter for hele behandlingen.

Ta gjerne med kavumpreparert tann om du kan.
Ta med lupebriller hvis du har.

For mer informasjon og påmelding, trykk NL Endo .

Kursavgift kr. 1.150
For tannleger i Oris Dental kr. 650

Oris Academy inviterer til kurs i Oslo

Kom i gang med implantatkirurgi

Dato: 20-21/10 2023
Sted: Oris Dental Galleri Oslo

Kursholdere:
Eva Gustumhaugen, spesialist i oral protetikk
Shoresh Afnan, spesialist i oral kirurgi og oral medisin

Målgruppe:
Tannleger

Kurset omfatter planlegging og gjennomføring av implantatkirurgi. Kursdeltakerne vil lære om kasusseleksjon, behandlingsplanlegging og kirurgiske prosedyrer. Kurset inneholder hands-on øvelser og kursholderne utfører live implantatoperasjoner. Protetiske valg, komplikasjoner ved implantatbehandling og rutiner for oppfølging blir også gjennomgått.

Kursdeltakerne oppfordres til å ta med egne kasus til diskusjon rundt planlegging. Fotos og røntgen kan medbringes på minnepinne på kursdagen.

For påmelding og mer info, trykk Implantatkirurgi

Kursavgift kr . 12.000
Kr. 8.400 for tannleger i Oris Dental

Kurset er i samarbeid med Nobel Biocare

Eva Gustumhaugen
Shoresh Afnan

Oris Academy inviterer til kurs i Stavanger

Steget videre innen
implantatkirurgi

Dato: 27/10 2023 kl. 8.30-17
Sted: Oris Dental Madla

Kursholdere:
Roshi Frafjord, spesialist i oral kirurgi og oral medisin
Hauk Øyri, spesialist i oral kirurgi og oral medisin

Målgruppe:
Tannleger

Kurset retter seg mot deg som allerede arbeider med implantatkirurgi og ønsker mer kunnskap om direkteinstallasjon og GBRB

Fokus vil være bruk av BLX/TLX implantater i ekstraksjonsalveoler, eller i kombinasjon med enkel benoppbygging/GBR.Deltakerne skal etter gjennomgått kurs kunne selektere og behandle pasienter hvor direkteinstallasjon av implantat kan være indisert, samt forstå og kunne utføre enkle benoppbyggingsteknikker med benerstatningsmaterialer (GBR).    

Kurset går over en dag med teoris og praktisk trening på modell, samt live-operasjon/video for demonstrasjon av operasjonsteknikker/prosedyrer.

For påmelding og mer info, trykk Steget videre

Kursavgift kr . 9.500
Kr. 6.650 for tannleger i Oris Dental

Kurset er i samarbeid med Straumann

Roshi Frafjord
Hauk Øyri

Oris Academy inviterer til kurs i Oslo

Implantatprotetikk
– veien videre

Dato: 10/11 2023 kl. 9-16
Sted: Plandent, Østensjøveien 27, Oslo

Kursholdere:
Pia Selmer-Hansen, spesialist i oral protetikk
Eva Gustumhaugen, spesialist i oral protetikk

Målgruppe:
Tannleger

Målgruppen er tannleger som allerede har utført noe implantatprotetikk og som ønsker å utvide verktøykassa med tanke på behandlingsplanlegging, valg av implantatkomponenter, materialer og digitale hjelpemidler.

Vi vil i tillegg belyse hvordan man kan oppnå et best mulig resultat med implantater i estetisk sone.

• Behandlingsplanlegging
• Valg av komponenter, materialer og fremstillinsmetode
• Implantat i estetisk sone

Kurset inkluderer lunsj og snacks gjennom dagen.

Tannleger i Oris Dental har 30 % rabatt på kursavgiften.

For påmelding trykk Veien videre

Kursavgift kr . 5.000
Kr. 3.500 for tannleger i Oris Dental

Kurset er i samarbeid med
Nobel Biocare | Straumann | Proteket

Pia Selmer-Hansen

Eva Gustumhaugen

Oris Academy inviterer til kurs i Oslo

Posterior oppbygging med
Injection Moulding Technique

Dato: 6/12 2023 kl. 16-20
Sted: Plandent, Østensjøveien 27, Oslo

Kursholdere:
Wuba Kassahun, tannlege
Samir Kassahun, tanntekniker

Målgruppe:
Tannleger

Kurset Injectable MouldingTechnique gir deltakerne en god forståelse av teknikken for å lage komposittrestaureringer ved hjelp av injeksjonsstøping. Kurset fokuserer påbittheving, posterior oppbygging og attrisjonkasus.

Attrisjon, behov for posteriore oppbyggninger og bittheving er kjente utfordringer. Kurset viser bruk av denne teknikken og inkluderer hvordan korrigere feil i bittet, samt diskusjon om materialer og hvordan sikre at komposittrestaureringen passer godt for å gjenopprette funksjonalitet og estetikk.

Kurset er ideelt for tannleger som ønsker å bedre sin kunnskap og sine ferdigheter innen komposittrestaureringer

For påmelding trykk IMT Oslo

Kursavgift kr . 2.200
Kr. 1.500 for tannleger i Oris Dental

Kurset er i samarbeid med GC

Wuba Kassahun

Samir Madrane

Oris Academy inviterer deg til webinar

Kjeveosteonekrose – hva er det og hvordan håndterer vi det i praksis?

Dato: TBA

Målgruppe:
Tannleger og tannpleiere

Webinaret gir en kort definisjon av medikamentindusert kjeveosteonekrose (ONJ) og en oversikt over risikofaktorer. Anbefalinger i forhold til forebygging, diagnostikk og håndtering av ONJ blir også beskrevet.

Hauk Øyri
Spesialist i oral kirurgi og oral medisin

Kristine Eidal Tanem
Spesialistkandidat i oral kirurgi og oral medisin

Link til påmelding åpner straks dato er bestemt: Kjeveostenekrose

Webinaret er gratis

Flere kurs for 2023 kommer…