• Shoresh Afnan

Shoresh Afnan

Head of Customer Relations

Academy
  • Tannlegeutdannelse i Bergen og spesialisering i kirurgi i Oslo, uteksaminert 2017.
  • Har vært tilknyttet Galleri Oslo siden fullført spesialisering.
  • Lange erfaring innen tannimplantater.
  • Ambassadør for Nobel Biocare
  • Foredragsholder for hvordan utvikle god digital arbeidsflyt ved implantatbehandling.
  • Utvalgt til å deltagelse på pilotprosjekt til Nobel Biocare, det nye N1 implantatsystemet i Norge.
  • Holder en rekke kurs innen implantologi og kirurgiske tilnærminger i en klinisk hverdag.