• Lisa Gjøvik Andresen

Lisa Gjøvik Andresen

Specialist in Periodontics

MNTF Spesialist i Periodonti, mucogingival kirurgi og implantatbehandling ved Odontologisk Fakultet, UiO