• Ina C. Knivsberg

Ina C. Knivsberg

Spesialist i oral protetikk

STUDERTE ved Odontologisk Faktultet i Bergen og Oslo, uteksaminert 1998
SPESIALISERING i protetikk ved Odontologisk Fakultet i Oslo, uteksaminert i 2021
DET BESTE MED JOBBEN å jobbe sammen med flinke allmennpraktikere med gjenoppbygging av tyggefunksjon og estetisk funksjon med fasetter, kroner, broer og proteser, sammen med å behandle nedslitte bitt, kjeveledd og ansiktssmerter i tverrfaglig spesialist team.

Annet

Rettsodontolog for Kripos, Sør-Vest Politidistrikt.

Sakkyndig for Norsk Pasientskade erstatning.

TOO – tannlege med fordypning i klinisk kommunikasjon.