• Gry Karina Kjølle

Gry Karina Kjølle

Maksillofacial kirurg

Cand odont, UiO, 1994
Spesialist i oral kirurgi og oral medisin, UiO, 2013
Jobber ved Det odontologiske fakultet, avdeling for oral kirurgi og oral medisin