• Carl Fredrik Haseid

Carl Fredrik Haseid

Spesialist i protetikk

STUDERTE Ved odontologisk Fakultet i Bergen, uteksaminert i 1997
SPESIALISERING i oral protetikk i Oslo 2011-2014