• Camilla Adolfsen

Camilla Adolfsen

Tannpleier

Camilla gjennomførte og besto eksamen i Odontofobi gjennom NOFOBI i 2023.