• Arne Skumsnes

Arne Skumsnes

Dentist
  • Cand odont  Universitetet i Bergen 1981.

Tidligere arbeidserfaring:

  • 1981-1982 Forsvaret, tannlegevikar på Dale psyk sykehus
  • 1982- 1994 Distriktstannlege i Jæren og Sandnes tannhelsedistrikt, Den offentlige tannhelsetjenesten
  • 1994-1996 Privt praksis, Vågen 33
  • 1996-2021 Privat praksis, Tannlegesenteret på Vågen
  • 2021-dd Oris Dental

Annet:

  • Medlem NTF
  • Autorisert spesialkompetanse i implantatprotetikk.
  • Kurser i implantatkirurgi.