Oris Dental Akademiet

Kursoversikt

VELKOMMEN TIL ORIS DENTAL AKADEMIET

Ønsker du å holde deg oppdatert på alt innen tannhelse? ORIS Akademiet arrangerer engasjerende kurs med dyktige kursholdere. Klinisk rettet opplæring for alle yrkesgrupper er vårt hovedfokus og det er tilbakemeldingene fra våre kursdeltakere som gjør at vi stadig utvikler vårt faglige innhold. ORIS Akademiet fasiliterer og tilbyr også hospitering for tannhelsepersonell på klinikkene. Ønsker du ytterligere informasjon om kurs eller hospitering? Send en mail til akademiet@orisdental.no

KOMMENDE KURS

Tittel:

DIG IT! - Experience true game changers in clinical treatment workflow!
Sted og dato:
 
DOGA, Hausmanns gate 16, 0182 Oslo                  24.08.2018
Varighet:
 
1 dag
Se mer
Course availability: Good
Course level : Level 1: Fundamental courses
Language: English
Course duration (days) : 1
Course fee: kr 0,00 (excl. tax)
Max. participants : 100

EVENING SEMINAR!

DIG IT! - Experience true game changers in clinical treatment workflow
In an ever changing and challenging world of implant treatment solutions you will be guided by our speakers and experience how you can optimize your clinical treatment workflow with the latest innovations - true game changers for you, your dental team and most importantly - your patient.

Emphasis will be placed on new developments for collaborative treatment workflow, clinical diagnostic and planning tools, innovative implant treatment protocols, and laboratory software design capabilities to provide the best long-term restoration possible. An overview will be presented of the team collaboration tools and how to engage the whole treatment team at an early stage to “start with the end in mind” to ensure predictable results.

Join us!

Topics and speaker line-up:

Shorter time to teeth with NobelActive
Learn more about the possibilities for shorter "time to teeth" using the NobelActive system. Scientific evidence and clinical experience of NobelActive after more than 10 years on the market will be presented.
Eirik Aasland Salvesen, Periodontist, Director ORIS Academy, Oris Dental Norway

DTX Studio Ecosystem - connecting your dental world from beginning to end
Vanessa Seeberger, Global Product Manager Prosthetic Software at Nobel Biocare
Lilibeth Brogna-Salas, Global Product Manager Digital Workflows at Nobel Biocare

Inhouse digital workflow
Follow one of Denmarks leading dentists in his team approach with a digitized workflow to increase productivity and predictability as well as guided surgery treatment protocol to shorten the time to teeth for the patient.
Simon Kold, Dentist and owner of Herning Implant Center, a referral clinic specialized in implant surgery & esthetic dentistry

Going digital
Shoresh Afnan, an oral surgon dedicated in going digital - follow his journey in starting up using Guided Surgery and working with NobelClinician.
Shoresh Afnan, Oral and Maxillofacial Surgon (OMS), University of Oslo (UiO)

KILDE
Navn
E-post
Kommentar
Tittel:

Kom igang med implantatkirurgi!
Sted og dato:
 
Oris Dental Madla AS, Madlamarkveien 2A, 2.etg., 4041 HAFRSFJORD                  13.09.2018
Varighet:
 
2 dager
Se mer
Course availability: Good
Course level : Level 1: Fundamental courses
Language: Norwegian
Course duration (days) : 2
CE credit points : 11 timer
Course fee: kr 12 500,00 (excl. tax)
Max. participants : 16

Kurset gir en detaljert gjennomgang av planlegging, gjennomføring og oppfølging av implantatbehandling.
Kursdeltakere vil lære kasusseleksjon, behandnlingsplanlegging og kirurgiske prosedyrer. Kurset inneholder hands-on trening og kursholder utfører flere implantatoperasjoner under kursets gang. Protetiske valg og rutiner for oppfølging vil også gjennomgås grundig.

Parallelt program for tannhelsesekretærer.

Læringsmål
- biologiske forutsetninger for osseointegrasjon
- anatomiske holdepunkter for implantatplanlegging
- klinisk kasusseleksjon; indikasjoner og kontraindikasjoner
- pasientkommunikasjon
- røntgenvurderinger og bruk av ulike røntgenteknikker for implantatplanlegging
- kjennskap til kirurgiske teknikker til implantatbehandling
- implantatprotetiske muligheter
- retningslinjer for vedlikehold av implantater
- praksis gjennom hands-on-øvelser og diskusjon av kliniske kasus
- gå gjennom underbyggende vitenskapelig litteratur og klinisk dokumentasjon
- lære hvordan en kan innlemme implantatbehandling i sin praksis
- trygghet for kliniske prosedyrer gjennom live-operasjoner utført av kursholder

Teampris (1tannlege og 1 tannhelsesekretær) NOK 15.000.

KILDE
Navn
E-post
Kommentar
Tittel:

Implantatkirurgi - neste steg!
Sted og dato:
 
Oris Dental Madla AS, Madlamarkveien 2A, 2.etg., 4041 HAFRSFJORD                  23.11.2018
Varighet:
 
1 dag
Se mer
Course availability: Good
Course level : Level 2: Advanced courses
Language: Norwegian
Course duration (days) : 1
CE credit points : 6 timer
Course fee: kr 7 290,00 (excl. tax)
Max. participants : 12

Kurset er för tannleger som allerede har gjennomført basiskurs og har klinisk erfaring med implantatkirurgi

Læringsmål
 - Forstå og kunne utføre direkteinstallasjon av implantat
 - Forstå prinsipper for og kunne utføre enklere benoppbyggingsteknikker
 - Kasusseleksjon
 - Direkteinstallasjon av implantat i alveoler
 - Benoppbygging i forbindelse med implantatinnsetting
 - Hands-on øvelser
 - Live operasjoner

KILDE
Navn
E-post
Kommentar
Tittel:

Grunnkurs i implantatkirurgi - Tannleger!
Sted og dato:
 
Stavanger                  20.09.2018 09:00
Varighet:
 
2 dager
Se mer
Date: 20.09.2018 09:00 - 21.09.2018 15:00
Course no: N1805
Language: Norwegian

Det er 1 ledig plass på kurset.

Straumann® Smart

MÅLSETTING:

Kursdeltakerne skal etter gjennomgått kurs:

• på en vitenskapelig og velprøvd måte kunne selektere pasienter for behandling.

• selvstendig kunne utføre enklere typer av implantatkirurgisk behandling

• forstå og forebygge risiko og komplikasjone.

MÅLGRUPPE:

Kurset er rettet mot allmenntannleger som ønsker kompetanse til å utføre enkle typer av implantatkirurgisk behandling. Tidligere implantatprotetisk erfaring er en fordel.

KURSPLAN:

To dager med kombinert teori og kirurgiske undervisningssesjoner, hands-on trening og live-kirurgi, optimal snittføring og suturering. Det blir lagt stor vekt på sterilitet og hygiene. Hands-on implantatinstallasjon på grisekjever. Kurset inkluderer tilgang til Straumann Smart online education.

KURSET TELLER:

11 timer i NTFs etterutdanningssystem.

KURSINNHOLD:

En blanding av teori og praksis med vekt på pasientbehandling som deltakerne er tilstede på.

• Pasientseleksjon og protetisk behandlingsplanlegging.

• Medisinske og farmakologiske faktorer.

• Osseointegrering, biologiske aspekter og prinsipper.

• Implantatinstallasjon; steg for steg.

• Organisering og rutiner før operasjon.

• Hands-on trening på grisekjever og modell.

• Postoperative rutiner og oppfølging av implantatpasienten.

KURSET INKLUDERER STRAUMANN SMART ONLINE EDUCATION:

• Unik 24/7 mulighet for selvstudium.

• Eksklusiv tilgang på praksisrettet læringsmatriale: Interaktive PDF’er, omfattende implantatrelatert klinisk teori og informasjon om steg for steg bruk av Straumann® basis produkter.

• Kliniske filmer.

• Sjekklister, redigerbare skjemaer til bruk i klinikken, pasientinformasjon.

• Teknisk produktinformasjon.

• Kunnskapstester.

• Tilgang til utvalgte ITI Online Academy læringsmoduler

SOSIAL AKTIVITET:

Første kurskveld har vi en felles middag for deltakere, forelesere og kursarrangør.

Speakers

Astrid Eielsen
TSMG Madlagården/Akademiet
Hafrsfjord
Norway


Eirik Aasland Salvesen
TSMG Madlagården/Akademiet
Hafrsfjord
Norway


Pia Selmer-Hansen
TSMG Madlagården/Akademiet
Hafrsfjord
Norway


Paul Åsmund Vågen
TSMG Madlagården/Akademiet
Hafrsfjord
Norway


Mary-Ann Vangsnes
TSMG Madlagården/Akademiet
Hafrsfjord
Norway


 
Target group
Dentists

Product segments
Surgery

Tuition

NOK 14.500

Participants
12

Event place
TSMG-akademiet, Tannlegesenteret Madlagården

Organizer
Straumann AS


KILDE / REGISTRERING
 
Navn
E-post
Kommentar
Tittel:

Kurs i implantatkirurgi - Tannhelsesekretærer!
Sted og dato:
 
Stavanger                  20.09.2018 09:00
Varighet:
 
2 dager
Se mer
Date
20.09.2018 09:00 - 21.09.2018 15:00

Course no
N1806

City / State
Stavanger

Language
Norwegian

Topic
Straumann® Smart

MÅLSETTING
Kursdeltakerne skal etter gjennomgått kurs kunne være en viktig del av implantatteamet. Herunder kunne klargjøre pasienten før en implantatoperasjon dekke opp sterilt, assistere ved operasjon samt kjenne til oppfølgingsrutinene.Hovedvekten ligger på hygiene og sterilitet, men også diagnostikk og komplikasjoner gjennomgås.

MÅLGRUPPE
Tannhelsesekretærer/annet personell som skal assistere under implantatoperasjoner. En viktig forutsetning for å kunne tilby pasientene en kvalitativ implantatbehandling er at alle i behandlingsteamet har en felles og god kunnskapsbase.

KURSPLAN
To dagers forelesningskurs med praktisk trening på modell og inkluderer tilgang til Straumann Smart online education. Kurset går parallelt med tannlegenes kurs og har noen felles forelesninger.

KURSINNHOLD
Medisinske og kirurgiske aspekter
• Osseointegrering, biologiske aspekter og prinsipper.
• Implantatinstallasjon; steg for steg.
• Forberedelse og rutiner før og etter en implantatoperasjon.
• Hygiene- og sterilrutiner.
• Praktisk øving av steril oppdekking og tildekking av pasient.
• Hands-on trening på modell.
• Oppfølgingsprogram for behandlede pasienter.

KURSET INKLUDERER STRAUMANN SMART ONLINE EDUCATION:
• Unik 24/7 mulighet for selvstudium.
• Eksklusiv tilgang på praksisrettet læringsmatriale: Interaktive PDF’er, omfattende implantatrelatert klinisk teori og informasjon om steg for steg bruk av Straumann® basis produkter.
• Kliniske filmer.
• Sjekklister, redigerbare skjemaer til bruk i klinikken, pasientinformasjon.
• Teknisk produktinformasjon.
• Kunnskapstester.
• Tilgang til utvalgte ITI Online Academy læringsmoduler

SOSIAL AKTIVITET:
Første kurskveld har vi en felles middag for deltakere, forelesere og kursarrangør. Her blir vi ønsket velkommen på restaurant Hall Toll i Stavanger.

Speakers
Astrid Eielsen
Eirik Aasland Salvesen
Pia Selmer-Hansen
Paul Åsmund Vågen
Mary-Ann Vangsnes

Target group
Dental assistants

Product segments
Surgery

Tuition
NOK 7.900

Participants
12

KILDE / REGISTRERING
 
 
Navn
E-post
Kommentar
Tittel:

Steget videre innen implantatkirurgi!
Sted og dato:
 
Stavanger                  09.11.2018 08:30
Varighet:
 
1 dag
Se mer
Date
09.11.2018 08:30 - 09.11.2018 17:00

Course no
N1811

City / State
Stavanger

Language
Norwegian

Topic

MÅLSETTING
Deltakerne skal etter gjennomgått kurs kunne selektere og behandle pasienter hvor direkteinstallasjon av implantat kan være indisert for å redusere behandlingstiden, samt forstå og kunne utføre enkle benoppbyggingsteknikker med bruk av xenograft.

MÅLGRUPPE
Kurset retter seg mot deg som allerede arbeider med implantatkirurgi og ønsker mer kunnskap. Fokus vil være BLT implantater i alveoler og i dårlige områder med bruk av GBR teknikker for oppbygging.

KURSET TELLER
6 timer i NTFs etterutdanningssystem.

KURSPLAN
Kurset går over en dag med teori og praktisk trening på modell, samt live operasjoner for demonstrasjon av teknikker i klinikken.

KURSINNHOLD
• Ekstraksjonsteknikker.
• Direkteinstallasjon av implantat.
• Benoppbygging med xenograft i forbindelse med implantatinnsetting.
• Live-operasjoner.
• Hands-on trening på modell.

Speakers
Eirik Aasland Salvesen

Target group
Dentists

Product segments
Surgery

Level*
Advanced

Tuition
NOK 6.900

Participants
12
 
KURS / REGISTRERING
Navn
E-post
Kommentar
Tittel:

Eirik Aasland Salvesen foreleser i London, Straumann BLX Introduction!
Sted og dato:
 
London                  04.10.2018
Varighet:
 
Se mer
Mer info kommer..
Navn
E-post
Kommentar